Maatalouden rakennusinvestoinnit - Mara

MKN Itä-Suomi

Hankkeessa edistettiin maatalouden tuotantorakennusinvestointien käynnistymistä.

Tilakaynti 120609 003

Maatalouden rakennusinvestoinnit -hanke (Mara)

Maatilojen kannattavuuden ja elinvoiman turvaaminen edellyttää yksikkökokojen laajentamista ja toimintojen nykyaikaistamista. EU:n uudella rahoituskaudella investointien tukeminen jatkuu ja uudisrakennus- sekä korjaushankkeita on vaikeasta tilanteesta huolimatta suunnitteilla.

Investointitukien edellytyksenä aikaisemmin olleet yksikkökokojen rajat ovat poistuneet, joten nyt myös pienempien investointien tukeminen on mahdollista. Jokainen investoiva tila jatkaa toimintaansa ja säilyttää näin olemassa olevia työpaikkoja maatiloilla ja koko elintarvikeketjussa.

Hankkeen tavoitteet

Päätavoite oli maatilojen tuotantokapasiteetin kehittäminen ja kilpailukyvyn parantaminen, johon pyrittiin edistämällä maatalouden tuotantorakennusinvestointien käynnistymistä ja opastamalla maatalousyrittäjiä rakennushankkeiden alkuvaiheen suunnittelussa, investointitarpeiden kartoituksessa ja taloudellisten resurssien arvioinnissa.

Tavoitteena oli myös edistää maatilojen investointihankkeiden kokonaishallintaa, kokonaistaloudellisuutta, elinkaarivaikutuksia (esimerkiksi puurakentaminen ja uusiutuva energia) sekä vaikutuksia eläinten hyvinvointiin, työskentelyolosuhteisiin, turvallisuuteen ja tuotantohygieniaan.

Muina tavoitteina oli parantaa neuvonnan, koulutuksen ja tutkimuksen yhteistyötä ja verkostoitumista sekä hyödyntää toteutettujen investointien kokemuksia.

Toimenpiteet

 • Investointien alkukartoitus - resurssit, aikataulut, toiminnalliset vaihtoehdot, lupa-asioiden ja investointitukien hakemisen neuvonta
 • Tiimitoiminta - tilakohtainen suunnitelmien käsittely asiantuntijatiimissä, jossa mukana tilan henkilöstön ja hankevetäjän lisäksi Meijerin kehittämisneuvoja, eläinlääkäri, talousasiantuntija, rakennussuunnittelija jne (tiimin kokoonpano vaihtelee tilan tarpeiden ja investoinnin vaativuuden mukaan).
 • Koulutuspäivät ja seminaarit - yleisiä koulutuspäiviä ajankohtaisista aiheista järjestetään 3-4 kpl/vuosi. Koulutuspäiviin voivat osallistua maatilayrittäjät ja asiantuntija myös Kainuun ulkopuolta.
 • Opintomatkat - navettaretkiä ja opintomatkoja näyttelyihin (mm. KoneAgria, SARKA-messut) järjestetään 3-4 kpl/vuosi.
 • Tilavierailuja toteutettuihin kohteisiin pienryhmille ja yksittäisille tiloille järjestetään tarpeen mukaan hankkeen resurssien puitteissa.
 • HUOM! Hankkeen toimenpiteinä ei tehdä ns. virallisia suunnitelmia kuten rakennussuunnitelmat, elinkeinosuunnitelmat, pelastussuunnitelmat ja ympäristölupahakemukset, mutta niiden hakumenettelyissä tarvittavaa tietoa voidaan välittää.

Hanke-esite

Hanketta hallinnoi ProAgria Kainuu
Yhteyshenkilö/hankevastaava: Esa Heikkinen, p 040-725 0478

Yhteistyötahot:

 • ProAgria - talous- ja maatilayritysasiantuntijat
 • Osuuskunta ItäMaito - kehittämisneuvojat
 • Kainuun Sote - neuvontaeläinlääkäri
 • Kainuun kunnat - maaseutusihteerit
 • Maatalouden tuottajajärjestöt
 • Maatalouden tutkimusorganisaatiot
 • Rahoituslaitokset
 • Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset
 • Pohjois-Suomen aluehallintovirasto