Kantri & Co. - Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elintarvike- ja luontoaloille

MKN Itä-Suomi

Hanke tarjoaa mm. työpaja- ja pienryhmätoimintaa, ohjausta toiminnan laadun ja yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi

Poimulehti

Kantri & Co. hanke

Yhteistyöllä valmiuksia ja kasvua elilntarvike- ja luontoaloille

Hankkeen kohderyhmänä ovat kainuulaiset luonnonvara- ja elintarvikealojen yrittäjät, ruokapalveluyrittäjät, yrittäjiksi aikovat, luonnonvara-alan opiskelijat ja alan toimijaorganisaatiot (KAO, KAMK, MTK, Luke, ProAgria).

Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset tarjoaa asiantuntijatukea yrityksille osana Kantri & Co. hanketta:
Yrityskohtainen ohjaus ja neuvonta toiminnan laadun ja yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi
• tuotteiden kauppakelpoisuuteen liittyvät vaatimukset (tavarantoimittajien tuotekortit, Synkka)
• elintarvikealan markkinointi; alkuperä- ja laatumerkit, terveysväittämät
• laadunhallinta (omavalvonta, HACCP, ISO 22000)
• tukea kilpailutuksiin
• elintarvike- ja muuhun lainsäädäntöön liittyvät vaatimukset (pakkausmerkinnät)
Opintomatkojen ja verkostoitumistilaisuuksien järjestäminen
Tiedotus elintarvikealan ajankohtaisista asioista
Pakkausmerkintävaatimukset muuttuivat 31.12.2016, ja ravintoarvotiedot vaaditaan lähes kaikkiin pakattuihin elintarvikkeisiin. Tarjoamme asiantuntijatukea pakkausmerkintöihin ja ravintoarvojen ilmoittamiseen liittyen.

Hanke kestää 30.6.2019 saakka.

Ota yhteyttä!
Asiakastyöt: Arja Kurkinen, ruoka- ja elintarvikeasiantuntija, p. 043 827 1983, arja.kurkinen@maajakotitalousnaiset.fi
Sidosryhmäyhteistyö: Marjatta Pikkarainen, p. 044 320 1585, marjatta.pikkarainen@maajakotitalousnaiset.fi
Hanketta hallinnoi Kajaanin ammattiopisto (KAO), www.kao.fi/kantrico. Hankkeen osatoteuttajana on ProAgria Kainuu ry / Kainuun Maa- ja kotitalousnaiset.

Riitta Turpeinen, projektipäällikkö, 044-294 4514, riitta.turpeinen@kao.fi
Marjatta Pikkarainen, toiminnanjohtaja, 044-320 1585, marjatta.pikkarainen@maajakotitalousnaiset.fi

Rahoittajat: Kainuun ELY-keskus, Manner-suomen maaseudun kehittämisohjelma (MSR)