ERDI -hanke

MKN Itä-Suomi

ERDI (Empowering Regional Development and Innovations) on kansainvälinen koulutuksen kehittämiseen tähtäävä hanke

Erdi kuva

ERDI - Empowering Regional Development and Innovations

Karelia-ammattikorkeakoulu koordinoi vuoden 2016 alusta käynnistynyttä ERDI – Empowering Regional Development and Innovations -hanketta. Hanke sai rahoituksen EU- komission hallinnoimasta Erasmus+ Knowledge Alliance ohjelmasta, jossa läpimenoprosentti oli noin 4. Hankkeen kestoaika on 2016–2018, ja kokonaisbudjetti noin 800 000 euroa. Hankkeessa on mukana yhteensä 15 korkeakoulu-, kehittäjäorganisaatio- ja yrityskumppania Hollannista, Kanadasta, Slovakiasta, Tsekistä ja Unkarista.

ERDIssä tuotetaan 30 opintopisteen kansainvälinen ja monialainen aluekehittämisen opintotarjotin, otetaan käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä ja tuotetaan e-oppimisen aineistoja, rakennetaan kansallisia ja kansainvälisiä tietoyhteenliittymiä sekä verkotetaan korkeakoulujen opettajia ja alueiden yrityksiä. ProAgria Pohjois-Savo on hankkeen työelämäpartneri yhdessä ProAgria Pohjois-Karjalan kanssa ja tehtäviin kuuluu mm. varmistaa toimenpiteiden käytännönläheisyys sekä osallistua digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.

ERDIn esittelyvideon löydät tästä linkistä.

The final project seminar for the Erasmus+ ERDI – Empowering Regional Development and Innovations –project was held at Savonia University of Applied Sciences in Iisalmi, Finland in October 2018. During the final seminar, the ERDI project partners shared their views about the project outcomes, achievements, experiences and learning points. Hear what they had to say!

https://www.youtube.com/watch?v=yZzF5_MBWwU