Elävää maaseutua taajamiin -toimintamalli

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Maisemahankkeet

Toimintamalli päiväkotien ja koulujen läheisten luonnonmukaisten julkisten alueiden hoitamiseksi laidunnuksella

Img 9352

Elävää maaseutua taajamiin -hankkeessa koottiin käytännönläheinen toimintamalli, kuinka päiväkodin tai koulun läheisen julkisen viheralueen tai muun luonnonmukaisen alueen hoito voidaan toteuttaa laiduntaen. Toimintamalli pyrittiin rakentamaan erityisesti koskemaan alueita, missä on paljon asukkaita, lapsia ja nuoria. Mutta toimintamallissa otetaan huomioon, että se on sovellettavissa mihin tahansa julkiseen alueeseen, mikä halutaan ottaa laidunnushoitoon. Elävää maaseutua -toimintamallissa tuodaan esille, millaisia sopimuksia kunta tai muu maanomistaja voivat solmia maatalousyrittäjän kanssa, mitä laidunnushoidon suunnittelussa ja valmistelussa tulee huomioida. Mukaan otettu myös ideoita, miten alueita voi hyödyntää mm. opetustoimessa. Toimintamalliin on laadittu myös kustannusmallilaskelmia. Hankkeen pilottikuntana toimi Rantasalmi, Etelä-Savosta. Toimintamallista on viestitty ja sitä on jalkautettu hankkeen aikana 37 kuntaan. Hankkeessa on lisäksi haastateltu jo laidunnustoiminnan aloittaneita muita kuntia ja seurakuntia. Elävää maaseutua -toimintamallin työstämisessä keskeisessä roolissa ovat olleet maisemalaidunnukseen erikoistuneet maatalousyrittäjät. Hanketta toteutettiin 1.6.2017-31.12.2018. Hankkeen rahoitti Ympäristöministeriö, Keski-Suomen ELY-keskuksen (ympäristökasvatus ja -valistus) toimesta.

Voit kysyä tarkempia tietoja, ohjeita ja mm. kustannuslaskentamalleja MKN maisema-asiantuntijoilta.

Lisätietoa: Leena Lahdenvesi-Korhonen, kehitysjohtaja maaseutumaisema ja luonnonhoito, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

puh. 040 523 5133, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi