Luontotekoja-kampanjalla luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vastaan

2 min lukuaika

Maisema mielessä

Jotta luonnon köyhtymiskehitys saadaan pysäytettyä, tarvitaan meiltä kaikilta tekoja.

Lammasvarilogolla

Luontotekoja-kampanjalla luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä vastaan

Viimeisimmän uhanalaisluokituksen mukaan Suomessa elävistä eliölajeista joka yhdeksäs on uhanalainen. Tieto oli pysäyttävä. Jotta luonnon köyhtymiskehitys saadaan pysäytettyä, tarvitaan meiltä kaikilta tekoja. Viimeisen 70 vuoden aikana Suomesta on hävinnyt merkittävä osa perinnebiotoopeista, eli perinteisen maataloustuotannon synnyttämistä niityistä, hakamaista ja metsälaitumista. Samalla on hävinnyt ja on vaarassa hävitä osa suomalaista kulttuurihistoriaa, monimuotoista maalaismaisemaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Järjestömme maisema- ja ympäristöasiantuntijat kampanjoivat luonnon monimuotoisuuden edistämisen puolesta vuosina 2022-2024. Vuoden 2022 erityisteemaksi valitsimme laidunnuksen ja sen merkityksen avaamisen niin luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle kuin alueiden yleiselle viihtyisyydelle.

Vaikka ilmastonmuutoksen torjunta ja karjatalous asetetaan usein vastakkain, karjataloudella ja laiduntajilla on suuri merkitys maatalousalueiden luonnon monimuotoisuudelle. Laidunnus vähentää maaperän ravinteisuutta, mikä hyödyttää vähäravinteisuuteen sopeutuneita niittykasveja. Laidunnus on usein ainoa keino hoitaa puustoisia perinnebiotooppeja. Laidunnuksella voi torjua tehokkaasti myös haitallisia vieraslajeja. On hyvä muistaa, että mitä monimuotoisempi ympäristö on, sen paremmin se sopeutuu myös ilmastonmuutokseen.

Laidunnuksen monet positiiviset vaikutukset ympäristöön on huomattu myös monilla taajamien ja kaupunkien laidunnuksella hoidetuilla avoimilla viheralueilla. Laidunnus lisää alueiden monimuotoisuutta ja parantaa maisemaa. Lisäksi laiduntavat eläimet, kuten lampaat, hevoset, naudat ja vuohet luovat ympäristöönsä viihtyisyyttä. Kaupunkilaitumet ovat virkistysarvojen vuoksi osoittautuneet asukkaiden keskuudessa suosituiksi. Laidunnus on oikein toteutettuna kustannustehokas tapa tuottaa ruokaa sekä hoitaa ympäristöä, kuten ranta-alueita ja vesistöjä. Eri eläinlajeilla toteutettu laidunnus sekä kiertolaidunnus tuottavat yleensä monimuotoisimman lopputuloksen, sillä eri lajit syövät kasvillisuutta ja kuluttavat maastoa eri tavoin.

Kampanjaan voi tutustua Maa- ja kotitalousnaisten Facebookissa, Instagramissa, Twitterissä ja kotisivuilla koko vuoden ajan. Kampanjassa esitellään myös kummitiloja, kummieläimiä ja monia mielenkiintoisia laiduntarinoita ympäri Suomen. Haastamme teidät kaikki tekemään luontotekoja. Kulttuuriympäristömme tarvitsee laiduntajia. Arvostetaan niitä.

Leena Lahdenvesi-Korhonen
Kirjoittaja toimii maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtajana Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:ssä.

Kuvat: Leena Lahdenvesi-Korhonen