Elämää kaupunkiniittyillä

2 min lukuaika

Maisema mielessä

Avoimet niityt ja pellot ovat tärkeä elementti myös kaupunkiympäristössä.

Kimalaiskuoriainen. Kuva: Riikka Söyrinki

Avoimet niityt ja pellot ovat tärkeä elementti myös kaupunkiympäristössä. Nämä monimuotoiset viheralueet tarjoavat asukkaille virkistystä ja luontokokemuksia sekä avoimia kulttuurimaisemia, joissa silmä lepää. Hoidetut niityt ja pellot kuhisevat monenlaista elämää. Välillä onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä kaikkea nuo alueet kätkevät sisäänsä, ja miten alueiden monimuotoisuutta voidaan entisestään lisätä.

Vasta viime vuosina on herätty huomaamaan, että B-hoitoluokan avoimet viheralueet ovat keskeinen osa monimuotoista ympäristöä. Aiemmin hoitamattomista joutomaista on vähitellen kehittynyt kukkivia maisemapeltoja ja monimuotoisia niittyjä. Tämän kehityssuunnan soisi leviävän laajasti, sillä viheralueiden merkityksiä kannattaa pohtia uudesta näkökulmasta. Niityt ja pellot ovat taajamaympäristössä merkittäviä virkistysalueita ja tuottavat niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia. Ne ovat myös niittykasvien, hyönteisten ja lintujen tärkeitä elinpaikkoja. Avoimilla viheralueilla on merkitystä alueellisen lajiston, elinympäristöjen ja kulttuurimaiseman monimuotoisuudelle. Ne lisäävät myös monilajisina alueina luonnon kestävyyttä muuttuvaa ilmastoa vastaan. Ja ne ovat yksinkertaisesti kauniita!

Nykyisin nämä lukuisat ekosysteemipalvelut eli luonnon ihmiselle tuottamat hyödyt osataan tunnistaa yhä paremmin. Ekosysteemipalveluiden näkökulman avulla voidaan löytää alueiden keskeisimmät arvot ja alueiden asukkaille tuottamat hyödyt. Tätä kautta voidaan löytää ratkaisuja, jotka palvelevat parhaiten eri osapuolia. Täytyy myös muistaa, että monet näistä hyödyistä ovat ihmisen kannalta välttämättömiä, elämän laatua parantavia sekä vaikeasti korvattavia.

Monet ekosysteemipalveluiden tuottamista hyödyistä ovat aineettomia, mutta myös niille on mahdollista laskea taloudellista merkitystä. Esimerkiksi mehiläispölytyksen arvo viljelykasvien sadontuotannossa on Suomessa 18 miljoonaa euroa vuodessa. Entäpä viheralueiden tuottamat positiiviset terveysvaikutukset, miten voitaisiin mitata niiden taloudellinen merkitystä? Tai onko ylipäätään tarpeen hinnoitella kaikki euroissa?

Luonnon monimuotoisuus on keskeinen ekosysteemipalveluja ylläpitävänä voimavara. Monimuotoisuus tukee ekosysteemien toimivuutta ja palautumiskykyä monella tapaa. Monimuotoinen elinympäristö sietää paremmin äkillisiä muutoksia kuten äärimmäisiä sääilmiöitä tai vieraslajien aihe­uttamaa uhkaa.

Monimuotoisuuden hoito onkin keskeinen tekijä sekä merkittävä mahdollisuus avoimien viheralueiden hoidossa. On tärkeää tiedostaa hyvän suunnittelun sekä hoidon merkitys niittyjen ja peltojen tuottamille ekosysteemipalveluille. Nämä alueet voivat tuottaa suhteellisen pienillä panoksilla runsaasti hyötyjä, kuten ulkoilu- ja virkistyspalveluita, pölytyspalveluita, hiilen sidontaa, elpymistä, estetiikkaa ja inspiraatiota. Hyödynnetään nämä mahdollisuudet!

Riikka Söyrinki

​Kirjoittaja toimii Etelä-Suomen MKN maisemapalveluissa maisema- ja ympäristöasiantuntijana.

Kuvat: Riikka Söyrinki