Vähennä ravinnekuormaa: syö kotimaista luonnonkalaa

1 min lukuaika

Ympäristön kannalta parhaita kalavalintoja ovat kotimaiset luonnonkalat, erityisesti särkikalat.

Ravitsemussuositukset kehottavat syömään kalaa vähintään kahdesti viikossa. Syö lajeja monipuolisesti ja vaihdellen, ja suosi mahdollisuuksien mukaan kotimaista luonnonkalaa. Näin voit minimoida vesiin kohdistuvaa ravinnekuormaa.
Kalastus voi poistaa ravinteita
Ympäristön kannalta parhaita kalavalintoja ovat kotimaiset luonnonkalat. Niiden käytön lisääminen voi suunnata ruuantuotannon ja kulutuksen vaikutusta ravinteiden kuormituksesta ravinteita poistavaan. Kaloihin sitoutuneet, ulkoisen kuormituksen tuomat ravinteet poistuvat vesistöstä ammatti- ja hoitokalastuksen saaliin mukana.

Itämeren altaissa kasvatetulla kirjolohella on keskimäärin suurimmat ravinnepäästöt kalatuotetta kohden. Kasvatetun kirjolohen ravinnekuorma on viimeisen kymmenen vuoden aikana pienentynyt, vaikka kalan tuotantomäärät ovat pysyneet lähes muuttumattomina. Jos kirjolohen rehun sisältämä ulkomailta tuotava kala vaihdettaisiin Itämerestä kalastettuun kalaan, pienenisi Itämeren ravinnekuorma huomattavasti. Taloudellisten laskelmien perusteella kalajauhoa voitaisiin tuottaa Suomessakin kilpailukykyisesti. Kalankasvatus tapahtuu nykyään pääosin merialueella kasvatusaltaissa, mutta esimerkiksi suljettujen kiertojen kiertovesiviljelylaitokset ovat yleistymässä ja voivat mahdollistaa kalankasvatuksen entistä pienemmillä ravinnepäästöillä.
Norjan lohen tuotannon ravinnepäästöt vaikuttavat kuormitukseen Norjan rannikolla.
Tämä teksti perustuu Suomen Ympäristökeskuksen artikkeliin. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan täältä.
Haluaisitko oppia käyttämään enemmän luonnonkaloja? Lue lisää Maa- ja kotitalousnaisten Särkikala - herkkupala -ruokakursseista ja tule mukaan kurssille!