Tammela rakentaa luontokuntabrändiä maiseman avulla

3 min lukuaika

Tammelasta löytyy arvokkaita maisema-alueita, historiallisia kyliä ja kunnanjohtaja, joka heräsi huomaamaan maiseman arvon.

Tammela on kahden kansallispuiston koti, jossa jalkojen alla hyllyy Suomen syvin suo. Sieltä löytyy valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, historiallisia kyliä ja kunnanjohtaja, joka heräsi huomaamaan maiseman arvon.

Vuonna 2017 Tammelan imagoselvitys antoi hätkähdyttävät lukemat. Kaksi kolmasosaa vastaajista ei tuntenut Tammelaa laisinkaan. Ne, jotka kunnan tunsivat, kiittelivät alueen luontoa sekä kesämökki- ja asuinympäristöä. Tammelassa käärittiin hihat ja kuntaa alettiin brändätä vahvemmin kansallispuistojen ja luontokohteiden kuntana sekä kulttuurihistoriallisesti ainutlaatuisena kohteena. Tavoitteena oli lisätä kunnan tunnettuutta, jotta alueelle saataisiin uusia yrittäjiä, kuntalaisia ja kesäasukkaita. Myös kunnan lukuisille kulttuuritapahtumille haluttiin lisää näkyvyyttä.

Kunnanjohtaja Kalle Larsson kertoo, että tarkoin mittaroitu viestintästrategia, panostus sosiaalisen mediaan ja muu luontokuntabrändin eteen tehty työ on jo kantanut hedelmää.
”Tammelan näkyvyys kasvoi kohdemedioissa 40 prosenttia vuodesta 2016 vuoteen 2019. Paljon on tehty ja saatu aikaan, mutta paljon on vielä tehtävää.”
Kulttuurihistorialliset kylämaisemat esille

Tammelan kulttuurimaisemat on yksi Kanta-Hämeen arvokkaista maisema-alueista. Kunnan läpi kulkee Hämeen härkätie, jonka varrella on lukuisia historiallisia kyliä. Osa kylämaisemista luetaan myös valtakunnallisesti merkittäviin kulttuurihistoriallisiin ympäristöihin.
”Vanhat elinvoimaiset kylät ja niissä asuvat ihmiset ovat Tammelan vahvuus. Kyläalueilla on säilynyt omatoiminen asukkaita osallistava tekemisen ote, joka toimii hyvänä pohjana kuntaorganisaation ja kuntalaisten kumppanuudelle”, Larsson kertoo.
Kylälaisten arvo tärkeinä kunnan markkinoijina on huomattu ja heitä kannustetaan hyödyntämään maisemaa.
”Kyläläiset ovat osallistuneet Kylään maisemaan -hankkeen tilaisuuksiin, joissa on tuotu esille se, mitä arvomaisemastatus tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää kestävästi. Työpajoissa on harjoiteltu esimerkiksi maisemasta kertovien blogien kirjoittamista ja maisemavalokuvaamista.”
Laiduntavia lampaita ja maisemaniittyjä
Tammelassa Portaan kylän ja Saaren kartanonon valtakunnallisesti arvokkaita maisemia parturoivat lampaat. Lampaat pitävä joenvarret avoimina, maiseman näkyvissä ja lisäävät maatalousluonnon monimuotoisuutta. Laidunnuksella on myös imagollisia arvoja.
”Portaan kylän idyllinen laidunmaisema on jopa ikuistettu Vallilan verhokankaaseen. Välillä lampaat myös ilahduttavat kuntalaisia ja vierailijoita Tammelan keskusta-alueella”, Larsson kertoo.
Toinen esimerkki maiseman hyödyntämisestä on tänä kesänä kunnan keskustaan noussut yksi- ja monivuotisten kukkien maisemapelto. Kukkaniityn taustalla kontrastia luo 1500-luvulla rakennettu hyvin säilynyt harmaa kivikirkko.
Tuotteistaminen haltuun
Koronakriisin myötä kotimaan matkailu ja paikkariippumaton työskentely tulee varmasti lisääntymään. Kunnanjohtaja Larsson näkee tilanteessa paljon mahdollisuuksia, mutta myös tiukan kilpailutilanteen kuntien välillä. Hän kiittelee Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijoita siitä, että Kylään maisemaan -hankkeen ansiosta kunnassa ymmärretään nyt, kuinka monipuolisesti maisemaa voi hyödyntää ja tuotteistaa.
”Seuraava askel luontokuntabrändimme vahvistamiseksi on tarttua tuotteiden ja palveluiden tuotteistamiseen maiseman avulla. Lisäksi aiomme laittaa upeiden luonto- ja kulttuurikohteidemme viitoitukset kuntoon ja hyödyntää tarinallistamista niissäkin.”
Lisätietoja
Valtakunnallinen toiminta
Leena Lahdenvesi-Korhonen
maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
p. 040 523 5133
Häme
Katriina Koski
maisema-asiantuntija
MKN maisemapalvelut
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Suomi ry
p. 040 148 8220
Uusimaa
Auli Hirvonen
maisema-asiantuntija
MKN maisemapalvelut
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Suomi ry
p. 0400 864 494
Maa- ja kotitalousnaisten Kylään maisemaan -hankkeessa herätellään arvokkaiden maisema-alueiden asukkaita ja yrittäjiä huomaamaan oman kulttuuriympäristönsä arvot. Hankkeessa aktivoidaan kyliä ja kuntia viestimään maisemastaan ja arvostamaan omaa ympäristöään. Hanke toimii Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueilla. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset.
FB ja IG: @kylaanmaisemaan