Maaseutuyritys, kouluttaudu GreenCare-osaajaksi

2 min lukuaika

MKN Yrityspalvelut

Green Carella edistetään asiakkaiden hyvinvointia ammattimaisesti.

Kuva: Timo Aalto

Green Carella edistetään asiakkaiden hyvinvointia ammattimaisesti.

Maaseutuyrittäjä voi saada luonnosta ja maaseutuympäristöstä uutta elantoa Green Care-toiminnalla.

Etelä-Pohjanmaalla on käynnissä Green Care -hoivahanke, jonka kohderyhmänä ovat maaseutuyrittäjät. Yrityksiä opastetaan hahmottamaan mitä Green Care-toiminta on ja pohtimaan, voisiko oma yritys jatkossa tarjota tiloja toimintaan tai tuottaa sitä itse.

- Mukaan voi lähteä hyvin matalalla kynnyksellä. Tammikuun lopussa on käynnistymässä toinen valmennusryhmä, etsimme nyt mukaan maatilayrityksiä, kertovat hankkeen puuhanaiset Johanna Mäki-Rautila Eskoosta ja Terhi Välisalo Etelä-Pohjanmaan Maa- ja kotitalousnaisista.

-Green Care-hoivahanke on jo nyt tuonut itselle uusia työkaluja ja ajatuksia oman toiminnan kehittämiseen. Lisäksi on tullut tietoa Green Care-hoiva asiakkaiden kohtaamisesta ja heidän kanssa toimimisesta. On saanut ihan konkreettisia vinkkejä vaikka siihen, mitä toiminta voisi heidän kanssaan olla omalla tilallani, kertoo Merja Ilomäki. Hän on mukana ensimmäisessä Green Care-hoivahankkeen valmennusporukassa.

Kaikille sopivaa toimintaa

Jo pelkkä uteliaisuus asiaan riittää. Tila voi olla iso tai pieni, eikä tuotantosuunnallakaan ole väliä. Kaikille Green Caresta innostuneille maaseutuyrityksille teemme selvityksen, mikä voisi olla juuri heille se mahdollisuus jatkossa tuottaa uudenlaista palvelua omassa yrityksessään.

- Tarpeita on monenlaisia. Peruspuutarha löytyy jokaisesta maatilayrityksestä, sekin on yksi mahdollisuus Green Care-toiminnan kehittämiselle. Oleellisinta on aito, oikea ympäristö, jossa saa olla osallisena yhteisössä tekemässä merkityksellistä ja oikeaa työtä, kertoo Johanna Mäki-Rautila.

- Tällä hetkellä on pulaa maaseutuyrityksistä, minne erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat mennä. Tilausta on ympäristöille ja yhteisöille, joissa voi olla osallisena ihan tavallisissa arkisissa puuhissa, kertoo Johanna Mäki-Rautila.

Nyt kaivataan vaihtoehtoja päiväaikaiselle työtoiminnalle ja lisää mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan. Eläinten tarkkaileminen ja hoitaminen on erityisen kaivattua toimintaa, koska sote-puolen yksiköissä eläinten pitäminen ei ole niin vain mahdollista ja yksinkertaista.

Mitä asiakkaat tekevät Green Care-kohteissa?

Tilalla Green Care -toiminta vaihtelee aina asiakkaan tarpeiden sekä toimintakyvyn mukaan ja tietenkin toiminnan sisältöön vaikuttaa se, minkä tyyppinen tila on kyseessä. Esimerkiksi erikoiskasvitilalla asiakkaat voivat jopa osallistua taimien istutukseen tai keruutöihin. Toiselle ryhmälle taas jo pelkästään tilaympäristössä oleminen ja vaikkapa eläinten seuraaminen, voivat olla tärkeää hyvinvoinnin edistämisen kannalta ja lisätä merkityksellisyyttä.

Tilaympäristökäynnillä katsomme tilan ympäristöä ja sen mahdollisuuksia Green Care-hoiva toiminnan järjestämiseen. Mutta samalla mietimme mahdollisuuksia asiakkaiden kanssa tehtävälle toiminnalle ja tässä hyödynnetään kokemustani erityisryhmien tuntemisesta ja ohjaamisesta. On osattava nähdä mahdolliset työtehtävät ja niiden osat ja muokata ne kohderyhmälle sopivaksi, kertoo Johanna Mäki-Rautila Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymästä.

Green Care hoiva -hankkeen tavoitteena on löytää maaseudulle kumppanuusmallin avulla uusia yhteistyömahdollisuuksia ja -ympäristöjä Green Care -hoivapalveluiden tuottamiseen. Hankkeen vastuullinen toteuttaja on ProAgria Etelä-Pohjanmaa, joka toteuttaa hanketta yhdessä Eskoon Sosiaalipalvelujen kuntayhtymän kanssa.