Jättipalsamiesiintymien kartoitus ja torjuntasuunnitelma Maskussa

1 min lukuaika

Kasvin leviämiseen ja haittavaikutuksiin havahduttiin Maskun kunnassa

Jättipalsami on haitallinen vieraslaji, jonka voimakkaaseen leviämiseen ja haittavaikutuksiin havahduttiin Maskun kunnassa keväällä 2018. Kunta tilasi Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalveluilta selvityksen, jonka tavoitteena oli saada kokonaiskuva jättipalsamin levinneisyydestä Maskussa ja antaa keinoja torjuntatyön organisointiin. Selvitystyö toteutettiin kesällä 2018. Kunnalta saatiin sijaintitiedot tiedossa olevista jättipalsamiesiintymistä ja asukkaita aktivoitiin kertomaan omista havainnoistaan kunnan eri tiedotuskanavien kautta. Asukkailta saatiinkin tietoja monista uusista kohteista.

Kaikki tiedossa olleet kohteet käytiin tarkastamassa maastossa. Kohteelta kuvattiin mm. esiintymän laajuus, leviämisriski ja laadittiin torjuntasuunnitelma. Torjuntatyö aloitettiin kesätyöntekijöiden avulla heti samana kesänä kunnan omilla alueilla.

Työhön sisältyi keskeisesti myös yleistä tiedottamista vieraslajeista ja niiden torjunnan tärkeydestä kaikille kuntalaisille. Lisäksi järjestettiin ohjatut talkoot, jossa asukkaat saivat käytännönläheistä tietoa torjuntamenetelmistä.

Työn tuloksia arvioitiin yhdessä ja keskustelun perusteella laadittiin suositukset miten torjuntatyö tulisi jatkossa organisoida kunnassa. Tiedotus ja neuvonta ovat tärkeässä osassa vieraslajien torjunnassa, sillä Maskussakin monet jättipalsamikasvustot ovat levinneet ympäristöön omakotitonteilta huolimattoman puutarhajätteen käsittelyn seurauksena.

Kysy meiltä lisää