Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous

Vanajan Parvi, Vanajantie 10 b, 13110 Hämeelinna

MKN Etelä-Suomi
18f1aed31398993d6187e28a3d58a34e

Maa- ja kotitalousnaisten hallintomalli muuttuu

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten vuoden 2021 edustajiston kokous pidettiin Vuolenkosken kylätalolla 13.11. Kokouksessa käsiteltiin piirikeskuksen hallituksen edustajistolle tekemä esitys hallintomallin muutoksesta. Edustajiston sijaan kutsutaan koolle edustajakokous, johon yhdistykset voivat lähettää edustajan. Kokous pidetään vuosittain eri maakunnissa. Edustajisto hyväksyi esityksen.

ProAgria Etelä-Suomen jäsenyhteisöjen (rekisteröidyt naisyhdistykset, maa- ja kotitalousseurat, maaseutuseurat, maamiesseurat, joilla on naisosasto) Maa- ja kotitalousnaiset ovat oikeutettuja lähettämään edustajakokoukseen yhden (1) äänivaltaisen edustajan.  ProAgria Etelä-Suomen jäsenyhteisön edustajalla sekä henkilö- ja yrittäjäjäsenellä on kullakin yksi (1) ääni. Virallisten edustajien lisäksi myös muilla jäsenyhteisöjen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajakokouksessa.

Kokouskutsu ja kokousedustajan valtakirja lähetetään yhdistyksille syksyn jäsenkirjeen mukana. Voitte yhdistyksissä jo päättää kokousedustajan valinnasta.

Tämän vuoden kokouksessa valitaan piirikeskuksen hallituksen puheenjohtaja vuosille 2023-24 sekä hallituksen edustajat kaikilta jäsenalueiltamme.

Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous pidetään 12.11.2022 Hämeenlinnassa Vanajan Parvella. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Kokouksen ohjelma tarkentuu vielä. Tarjolla on lounas kokousedustajille.

Lisätietoja: jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi p. 040 5288610

Lue lisää tapahtumasta