Tag: ympäristö

Content with the tag "ympäristö"

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Karoliina Heikarainen

Karoliina Heikarainen, kirjailija Joel Lehtosen äiti

1 min read

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Kiviaita

Käytännöllinen kiviaita

1 min read

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Huutolaislapset

Kunnalliskodista huutolaislapseksi

1 min read

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Uusi vanhainkoti ennen ja nykyään

Uusi vanhainkoti ennen ja nykyään

7 min read
Kylaan maisemaan kuva logolla

Yrityshankkeet· Maisemahankkeet

Kylään maisemaan - maisema kylien identiteetin ja matkailun veturina 2018-2021

Projektet Vyn till byn vill främja intresset och värdesättandet av den egna kulturmiljön

01.07.2018 - 28.02.2021

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Maanviljelystä

Maanviljelystä kunnalliskodissa

1 min read

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Kunnalliskoti

Kunnalliskodin asukkaat ja asuinolot

2 min read

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Tulipalo

Tulipalo kunnalliskodissa

2 min read

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Vaivaistalo

Vaivaistalon perustaminen

1 min read

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Tielinja

Historiallinen tielinja

1 min read

Kerimäen Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku

Kulttuuriympäristöpolku esittelee Vanhainkodinmäen historiaa ja maiseman muutosta 1800-luvun lopulta tähän päivään.

1 min read

Vanhainkodinmäen kulttuuriympäristöpolku, Kansakoulu

Kerimäen ensimmäinen kansakoulu

1 min read
P5245200 0

Uutinen

Vieraslajit ovat uhka Suomen luonnolle

Vieraslajit ovat levinneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella.

Katri Eriksson 25rgb
Terhi Ajosenpää 50rgb

Katri Eriksson, Terhi Ajosenpää

5 min read
Img 20180912 104712

Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen

Hankkeen tavoitteena on kehittää vesiensuojelua, sopeutumista tulvahaittoihin sekä jakaa tietoa.

30.11.2023 22:45 - 22:45

Rantojen monikäyttö, luonnon monimuotoisuus, kosteikot ja suojavyöhykkeet yleissuunnitelma Rymättylään ja Merimaskuun

Suunnittelun tavoitteena oli löytää potentiaalisia rantaniittyjä ja ruovikoita hoidon piiriin.

1 min read

Rannat kuntoon -toimintamalli

Käytännönläheiset ohjeet rantojen kunnostamiseen, rahoituslähteisiin ja yhteistyön edistämiseen.

1 min read