Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Länsi-Suomi

Hankkeen tavoitteena on kehittää vesiensuojelua, sopeutumista tulvahaittoihin sekä jakaa tietoa.

Img 20180912 104712
Sirppujoen vedenlaadun ja tulvasuojelun parantaminen
Uudenkaupungin makeavesialtaaseen laskevan Sirppujoen valuma-alue on merkittävin happamien sulfaattimaiden esiintymisalue Varsinais-Suomessa. Happamuuden lisäksi joen vesienhoidollisena haasteena on hajakuormitus, tulvat ja uoman rakenteelliset muutokset. Sirppujoella ei ole aiemmin tehty kokonaisvaltaista vesien- ja tulvasuojelun suunnittelua tai vastaavien toimenpiteiden kohdentamista.
Hankkeen tavoitteena on Sirppujoelle ja sen valuma-alueelle kohdistuvan suunnittelun ja käytännön esimerkkien avulla edistää ja kehittää vesiensuojelua, sopeutumista tulvahaittoihin joen alajuoksulla, sekä jakaa tietoa ja jalkauttaa parhaita käytäntöjä vesiensuojelusta happamilla sulfaattimailla.
Hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat:
  • Etsiä eri sopeutumiskeinoja Sirppujoen alajuoksun tulvahaitoille
  • Edistää säätösalaojituksen ja -kastelun käyttöönottoa sekä parantaa sen vaikuttavuutta happamilla sulfaattimailla
  • Pilotoida biohiilisuodattamoa vesiensuojelun uutena toteutuskeinona
  • Lisätä tietämystä ja motivoida maanomistajia vesiensuojelun tehokkaaseen toteutukseen

Ympäristöministeriö on rahoittanut hanketta 199 548 eurolla. Hanke toteuttaa osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön –kärkihanketta.

Turku AMK:n hankesivut

#HappamatSulfaattimaat #VaikutaVesiin #Sirppujoki #Kärkihanke

Tapahtumat ja materiaalit

Opas: Toimenpidesuosituksia happamien sulfaattimaiden haittojen vähentämiseksi Sirppujoen valuma-alueella (2019)

Tulosraportti: Biohiili- ja hakesuodattamo salaojavesien käsittelyssä -Pilotoinnin tulosraportti 2019 (2020)

Opas: Suosituksia Sirppujoen alajuoksun tulvasuojeluun ja tulvahaittoihin sopeutumiseen (2020)

Video: Biohiilipuhdistamo Sirppujoen varrella (2019).

--------------------------

12.4.2019 Happamat sulfaattimaat maa- ja metsätaloudessa -seminaari Laitilassa yhteistyössä Tapion HaSuMetsä-hankkeen kanssa. Tapahtuman tallenne.

---------------------------

12.9.2018 Biohiili-hakepuhdistamon sekä säätösalaojituksen esittelytilaisuus Kalannissa

Uutisia

Artikkeli: Kristallinkirkas jokivesi on huono merkki, Vakka-Suomen Sanomat 18.4.2019

Artikkeli: Biohiilipuhdistamo Sirppujoen varteen, Laitilan Sanomat 14.9.2018

Artikkeli: Biohiilestä haetaan ratkaisua valumavesiin, Vakka-Suomen Sanomat 14.9.2018

Artikkeli: Biohiilipuhdistamo Sirppujoen rantaan, Uudenkaupungin Sanomat 13.9.2018

Artikkeli: Sirppujoen vedenlaatua parannetaan pilottihankkeella, Uudenkaupungin Sanomat 8.9.2018

Artikkeli: Sirppujoen vedenlaatua ja tulvasuojelua parannetaan, Vakka-Suomen Sanomat 27.7.2018

Kiertotalouden Varsinais-Suomi -verkkosivut 26.6.2018

Artikkeli: Sirppujoen vedenlaatua ja tulvasuojelua parannetaan, Uudenkaupungin Sanomat 31.5.2018

Artikkeli: Sirppujoella testataan biohiiltä ravinnesiepparina, Turun Sanomat 31.5.2018

--

ProAgrian Tietosuojaseloste