Kylään maisemaan - maisema kylien identiteetin ja matkailun veturina 2018-2021

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Yrityshankkeet· Maisemahankkeet

Projektet Vyn till byn vill främja intresset och värdesättandet av den egna kulturmiljön

Kylaan maisemaan kuva logolla

Kylään maisemaan -hankkeessa aktivoitiin ja innostettiin arvokkaiden maisema-alueiden asukkaita ja yrittäjiä kehittämään omaa toimintaansa ja oman alueensa elinvoimaisuutta siten, että se houkuttelee alueille matkailijoita ja edistää kylien yritystoiminnan kehittymistä.

Hanketta toteutettiin järjestämällä pajoja tapahtumien, historian ja paikalliskulttuurin hyödyntämisestä sekä viestinnästä. Toimenpiteillä tuotiin alueiden arvot ja mahdollisuudet asukkaiden ja maanomistajien tietoisuuteen ja kannustetaan heitä niiden hyödyntämiseen ja niiden tarjoamiseen yritystoiminnassa. Toteutus vietiin mahdollisimman lähelle käytäntöä toteuttamalla ideoita ja suunnitelmia pajoissa ja paikallisissa tapahtumissa. Hanketta toteutettiin kahdella maisema-maisema-alueella/maakunta, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla.

Hanketta toteutti Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry yhteistyössä ProAgria Etelä-Suomi ry/Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskuksen kanssa 1.7.2018-28.2.2021. Hanketta rahoittivat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset.

@kylaanmaisemaan @kylaan_maisemaan

#kyläänmaisemaan #vyntillbyn #arvokkaatmaisemat #kulturmiljö #mknruoka #mknmaisema #mknyritys #ruokamaisema #kulttuuriympäristö #maaseutu #maistuvamaaseutu #maajakotitalousnaiset

Lisätietoa hankkeesta: Leena Lahdenvesi-Korhonen p. 040 523 5133, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi