Tag: Ranta-alueet ja vesienhoito

Content with the tag "Ranta-alueet ja vesienhoito"

Uposkasvibiomassan poisto ja hyötykäyttö

Osa uposkasveista voi runsastuessaan haitata vesistön käyttöä.

1 min read

Järvien hoitokalastus

Runsastunut särkikalakanta aiheuttaa ja ylläpitää järven sisäistä kuormitusta.

1 min read

Luonnonmukainen vesirakentaminen

Vesien hyvä tila on edellytys kalaston viihtymiselle ja virkistyskäytölle.

1 min read

Särkikaloja pyytämällä ja ruoaksi valmistamalla voidaan vähentää vesistöjen kuormitusta

Särkikaloja tehokkaasti pyytämällä niiden kannat voitaisiin pitää kohtuullisen kokoisina.

1 min read

Ryhdy hukkapartiolaiseksi - vähennetään yhdessä ruokahävikkiä

Tartu toimeen - pienillä teoilla saamme suuria saavutuksia!

4 min read
Mknk hukka infograafi 2019 valmis sahk

Ruokahankkeet· Maisemahankkeet

Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin 2017 - 2019

Tietoa ruokahävikistä, ruoan vesistövaikutuksista ja vesistöjen hoidosta.

01.08.2017 - 31.12.2019

Rantalaidun poyhola

Maisemahankkeet

Resurssiviisas rantalaidunnus vesienhoidossa 2018-2019

Hankkeen tavoitteena on edistää rantalaidunnusta sekä rantojen resurssiviisasta hoitoa

01.01.2018 - 31.12.2019

Hankkeet

Kylämobiilireitit

Mobiilireitti opastaa tutustumaan kylän maisemakohteisiin ja erityispiirteisiin.

1 min read

MKN Maisemapalvelut

Rantojen kunnostamisen ABC

Yleisimpiä kunnostustarvetta aiheuttavia ongelmia Suomen vesistöissä ovat rehevöityminen, mataluus ja umpeenkasvu.

5 min read

MKN Maisemapalvelut

12 askelta rantojen kunnostamiseen

Ohjeet asukkaille ja maanomistajille.

1 min read

MKN Maisemapalvelut

Vesistön kunnostushankkeiden rahoitus

Vesistön kunnostushankkeissa rahoitusmahdollisuuksia on monia.

5 min read

MKN Maisemapalvelut

Rannan rakenteet

Rannan rakenteiden suunnittelussa pyritään käytännölliseen ja viihtyisään lopputulokseen.

4 min read

MKN Maisemapalvelut

Rantametsän hoito

Pellon ja vesistön välisellä kasvillisuusvyöhykkeellä on sekä maisemallisia että vesistön tilaan vaikuttavia merkityksiä.

3 min read

MKN Maisemapalvelut

Vieraslajien torjunta

Vieraslajit ovat uhka Suomen luonnolle.

3 min read

MKN Maisemapalvelut

Vesistöntilan arviointi

Vesistöt voidaan jakaa viiteen laatuluokkaan niiden kunnon perusteella.

10 min read

MKN Maisemapalvelut

Suojavyöhykkeet ja kosteikot

Kosteikoilla on tärkeä tehtävä vesiensuojelussa ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.

3 min read