Luonnonmukainen vesirakentaminen

1 min read

Vesien hyvä tila on edellytys kalaston viihtymiselle ja virkistyskäytölle.

Luonnonmukaisella vesirakentamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla estetään vesien käytöstä, kuten tulvasuojelusta, maankuivatuksesta ja vesivoiman käytöstä aiheutuvia haittoja vesien tilalle ja monimuotoisuudelle. Vesien hyvä tila on edellytys kalaston viihtymiselle ja virkistyskäytölle.

Nykyaikaisissa vesistöhankkeissa haitat pyritään estämään jo rakentamisen yhteydessä suojelemalla arvokkaita vesistökohteita ja toteuttamalla kunnostavia ja haittoja kompensoivia toimenpiteitä. Aikaisemmasta vesirakentamisesta aiheutuneita haittoja voidaan korjata vesistöjen kunnostuksella ja ennallistuksella.

Lue Jukka Jormolan artikkeli luonnonmukaisesta vesirakentamisesta.