Saara Ryhänen

Saara rajattu

Maisema- ja ympäristöasiantuntija MKN Maisemapalvelut, NEUVO-ympäristöneuvoja, Vespaikka-hankevastaava

ProAgria Etelä-Savo

Mikonkatu 5
50100 MIKKELI

Luontoon, vesienhoitoon, kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvät selvitykset ja suunnitelmat:

- maatalouden ympäristösopimussuunnitelmat,

- Neuvo -maisema- ja luontokartoitukset sekä kosteikkokartoitukset,

- maisemanhoitosuunnitelmat ja maankäytön luontoselvitykset.

Asiantuntijaluennot ja koulutukset

Asiantuntija-artikkelit, julkaisut

Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen: infot, kyläkävelyt, työnäytökset, talkoot ym.

Hankevetäjänä Vespaikka - vesistömaisemat vetovoimatekijänä Etelä-Savossa -hankkeessa (1.11.2019 - 31.12.2022)

Articles by Saara Ryhänen