Koskelan luomumaitotilan laitumet Sulkavalla on Etelä-Savon Vuoden 2020 maisemateko

2 min read

Uutinen

Etelä-Savon Vuoden 2020 maisemateko Maa- ja kotitalousnaisten kisassa teemalla Niityn lumo on Koskelan luomumaitotilan laitumet.

20150602 123933

Koskelan luomumaitotilan laitumet Sulkavan Lohikoskella on Etelä-Savon Vuoden 2020 maisemateko teemalla Niityn lumo.
Kunniamaininnan saivat Yrjö Utti, B&B Majoitus Hepokatti Savonlinnan Punkaharjulta niittytietouden ansiokkaasta edistämisestä sekä
Rantasalmen kunta yhteisöllisen maisemakokemuksen edistämisestä.

Vuoden maisematekokilpailu järjestetään vuosittain, nyt jo kuudetta kertaa. Maakunnalliset voittajat osallistuivat myös valtakunnalliseen Vuoden maisematekokilpailuun, jossa Etelä-Savon maisemateko saavutti kunniamaininnan!

Etelä-Savon maakunnallisen raadin perustelut

1. Koskelan laitumet ovat pinta-alaltaan laajat ja perinnebiotooppityypeiltään monimuotoiset. Lajisto on monimuotoinen ja sisältää useita huomionarvoisia ja jopa uhanalaisia niittylajeja. Alueella on suuri merkitys luonnon monimuotoisuudelle.
2. Alue sijaitsee näkyvästi kylämaisemassa ja on olennainen osa alueen maisemakokonaisuutta ja matkailukokemusta. Laidunnuksella hoidetaan myös muinaisjäännöksiä estämällä kohteiden umpeenkasvua. Alueen hoidolla onkin huomattavaa yhteisöllistä ja yleishyödyllistä merkitystä.
3. Alueella on pitkä laidunhistoria ja hoito jatkuu tulevaisuudessakin nykyisen kaltaisena.
4. Lisäksi raati arvosti erityisesti sitä, että alueen niittykasvillisuus on kehittynyt luontaisesti laidunnuksen seurauksena, eikä kylvämällä. Samoin laiduntava karja on yhä harvinaisempi näky, ja aluetta ylläpidetään ja kehitetään lypsykarjaelinkeinon ohessa, mikä ei ole niinkään tyypillistä nykyään.

Omistajat ovat selvästi pitäneet myös maisemaa mielessään kohdetta hoitaessaan. Kohde ansaitsee vuoden maisematekotunnustuksen. Lämpimät onnittelut Sulkavalle!

Etelä-Savossa raatiin kuuluivat ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo Etelä-Savon maakuntaliitosta, suojelubiologi Mervi Niiranen Metsähallituksesta, toimittaja Tarja Nyyssönen YLE Mikkelistä, biologi Hanna Huovinen Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja toiminnanjohtaja Heikki Härkönen Suomen luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon piiristä. Raadin esittelijänä ja sihteerinä toimi maisema- ja ympäristöasiantuntija Saara Ryhänen.

Raati kiitti kaikkia osallistujia arvokkaasta työstä kulttuuriympäristön hyväksi. Raati halusi voittajan ohella valita heidän joukostaan kaksi Niityn lumo -kunniamaininnan saajaa.

Kunniamaininnan saivat:
Yrjö Utti, B&B Majoitus Hepokatti Savonlinnan Punkaharjulta niittytietouden ansiokkaasta edistämisestä;
Rantasalmen kunta yhteisöllisen maisemakokemuksen edistämisestä.

Vuoden maisematekokilpailun järjestää Maa- ja kotitalousnaiset ja sitä tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja:
Saara Ryhänen, maisema- ja ympäristöasiantuntija Etelä-Savon MKN Maa- ja kotitalousnaiset
saara.ryhanen@maajakotitalousnaiset.fi, p. 040 486 8237
Kukka-Maaria Kärki, Koskelan luomumaitotila, kukkamaaria.karki@gmail.com, p. 040 843 6928

#MKNmaisema #vuodenmaisemateko

Maa- ja kotitalousnaiset somessa
Facebook @maajakotitalousnaiset @etelasavonmaajakotitalousnaiset
Instagram @maajakotitalousnaiset ja @mknetelasavo
Twitter @maajakotitalous