Rannat Kuntoon (Kainuu)

ProAgria Itä-Suomi

Maisemahankkeet

Rantojen kunnostusta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asukkaiden kanssa. Toiminta-aika 1.3.2017 – 31.10.2020

20170630 172456

Rannat kuntoon -hanke

Toimintamalli kylien ja asukkaiden käyttöön - Yhteistyöllä viihtyisät rannat

Kylämaisemiin liittyvät ranta-alueet ovat monin paikoin kasvaneet umpeen, veden laatu voi olla heikentynyt ja rantojen rakenteet puutteellisia, jolloin rantojen maisema-, ja virkistyskäyttöarvot ovat heikentyneet. Rannat Kuntoon -hanke on Kainuun maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima hanke, jonka tarkoituksena on saada rantojen kunnostus alkuun Kainuussa.

Hankkeessa rantojen kunnostusta lähdetään suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä asukkaiden kanssa, jolloin toimenpiteet olisivat paikallisesti vaikuttavia ja asukaslähtöisiä.

Hankkeen tavoitteena on
- lisätä tietoisuutta ja osaamista rantojen kunnostuksesta, vesien suojelusta ja ravinteiden kierrättämisestä.
- parantaa maisemaa konkreettisilla toimenpiteillä ja lisätä rantojen viihtyisyyttä ja käytettävyyttä.
- lisätä rantojen kunnostamista tekevien urakoitsijoiden tunnettavuuttaa ja käyttöä.
- rakentaa hoitomalleihin jatkuvuutta.

Hankkeessa ovat mukana Kankarin kylä Vaalassa, Paltamon Melalahti ja Kiehimänsuu sekä Puolangan Suolijärvi Oulujärvi Leader-alueelta (Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaani). Mukaan on voinut lähteä osakaskunta tai kylällä toimiva yhdistys, esimerkiksi kyläyhdistys tai metsästysseura.

Rantojen kunnostuksen rahoitukseen löytyy vinkkejä valtakunnallisilta Rannat kuntoon -sivulta, linkki

Kainuun Leader-ryhmien tarjoamista rahoitusmahdollisuuksista tietoa sivuilta:
* Oulujärvi Leader

* Elävä Kainuu Leader

Hankkeelta on saatavissa lista vesikasvien niittokoneista - pyydä ajankohtaiset tiedot hankevastaavalta.

Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2017 – 31.10.2020.

Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Oulujärvi LEADER ja Kainuun Ely-keskus.

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Tuuli Mäkinen, ympäristöasiantuntija
tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi,
Puh. 043 827 2308