Mainiot maisemat

ProAgria Etelä-Suomi

Maisemahankkeet

Hankkeessa selvitetään maiseman tuotteistuksen mahdollisuuksia ja etsitään luonnonhoidon uusia toimintamalleja.

Img 7074

Mainiot maisemat -hanke on vuoden kestävä esiselvityshanke. Hankkeen kohdealue on Uudenmaan maakunta ja sen on rahoittanut Uudenmaan ELY-keskus. Hanke jakautuu kahteen osa-alueeseen ja siinä selvitetään maiseman tuotteistuksen mahdollisuuksia Uudenmaan valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla ja koko Uudenmaan alueella etsitään uusia ratkaisuja ja toimintamalleja maiseman- ja luonnonhoitoon.

Hankkeen toiminta perustuu verkostoitumiseen ja eri toimijoiden yhteistyöhön. Ratkaisuja ongelmiin haetaan ratkaisu- ja innovaatiotyöpajoissa. Työpajoissa pohditaan myös maiseman- ja luonnonhoidon tulevaisuutta.

AJANKOHTAISTA TYÖPAJOISSA:

Hankkeen työpajat on nyt pidetty ja lämpimät kiitokset osallistujille. Työpajojen tuloksia hyödynnetään jatkossa jatkohankkeissa ja muussa toiminnassa.

Mainiot maisemat- projekt är ett års förhands utrednings projekt. Projektet placerar sig på Nylands län och det finansieras av Nylands NTM- central. Projektet har delats på två delområden och består av att utreda de möjligheterna för marknadsföring av landskap på Nylands nationellt värdefulla landskapsområde. Samt hitta de nya och utveckla de gamla metoderna, för att organisera landskaps- och naturvård.

Projekt baserar sig mest på att samla kontakter och att samarbeta med olika aktörer. Lösningar till olika problem söks via problem- och innovationsverkstäder. Inom verkstäder betänkas också om framtid av landskap- och naturvård.

På våren och sommaren 2017 arrangeras också evenemang angående värdefulla landskapsområden.

Mainiot maisemat Facebook -ryhmä

Tutustu uusimaalaiseen maisemaan tarinakartan avulla. Jos haluat liittää karttaan oman upeimman uusimaalaisen maisemasi, niin laita kuva sähköpostilla auli.hirvonen(at)maajakotitalousnaiset.fi ja kerro osoite mistä kuva on otettu. Voit kertoa kuvasta parilla lauseella. Kuviin merkitään kuvaaja. Valitettavasti emme voi maksaa kuvista. Täytetään yhdessä Uusimaa mainioilla maisemilla!

Linkki tarinakarttaan:

Uudenmaan mainiot maisemat -tarinakartta.

Mainiot maisemat -hankkeen blogit:

Kytäjä - retkellä metsämaisemassa

Ruokaa maisemassa

Kopparnäs - aistimatka maisemaan

Kuntien maisema- ja luontoaarteet

Maisema ja maankäyttö