Vaikuttava hävikkikasvatus alkaa jo kouluissa

2 min read

MKN Ruokablogi

Alaruokihukkaa 1024x512px tahteet

Lapset ja nuoret ovat kiinnostuneita ympäristöasioista, mutta miten niitä käsiteltäisiin ilman, että tuotetaan ympäristöahdistusta? Kouluissa ruokahävikistä ja kierrätyksestä puhutaan enemmän tai vähemmän eri oppiaineiden sisällä. Silti saattaa tuntua hankalalta luoda selkeää käsitystä siitä, miten voi itse vaikuttaa hävikin vähentämiseen.

Olemme Maa- ja kotitalousnaisissa tehneet jo pitkään työtä ruokakasvatuksen saralla. Esimerkiksi ruokahävikkiä on oltu vähentämässä moneen otteeseen. Ruokahukkaa on laitettu ruotuun havainnollisten hävikkipöytien kanssa ympäri Suomen erilaisissa tapahtumissa, on opastettu kuluttajia päiväysmerkintöjen, oikeiden säilytyslämpötilojen ja -paikkojen kanssa, laitettu rantoja kuntoon jne. Hävikkiasian konkretisoiminen esimerkiksi näyttämällä keskivertoperheen ruokahävikin määrä, on osoittautunut hyväksi keinoksi kertoa asiasta eri ikäisille kuluttajille. Se on saanut heitä miettimään omia kulutustottumuksiaan. Parhaimmissa tapauksissa hävikkipöydän ääressä käydyissä keskusteluissa kuluttajat ovat saaneet ideoita ja ryhtyneet toimiin oman ruokahävikkinsä vähentämiseksi.

Parhaimmissa tapauksissa kuluttajat ovat saaneet ideoita ja ryhtyneet toimiin oman ruokahävikkinsä vähentämiseksi.

Ja työ jatkuu. Tammikuussa 2021 Luonnonvarakeskus julkisti kansallisen ruokahävikin vähentämisen tiekartan, jonka yhtenä kohtana on ”kasvatuksella ja tiedolla kohti kestävämpää yhteiskuntaa”. Siihen sopivat hyvin Maa- ja kotitalousnaisten (MKN) uuden kaksivuotisen Älä ruoki hukkaa! – Perusopetuksen oppilaat vaikuttajina ruokahävikin vähentämiseksi kotitalouksissa -hankkeen tavoitteet. Tarkoituksena on luoda toimintamalli ja työkaluja hävikkiasioista opettamiseen niin ala- kuin yläkoulun opettajille.

Tavoitteena on lisätä oppilaiden tietoa ruokahävikistä ja pohtia heidän kanssaan konkreettisia, käytännönläheisiä keinoja ruokahävikin vähentämiseksi. Vuoden 2022 keväällä oppilaat ympäri Suomen saavat olla innovaattoreina ja vaikuttajina. He ideoivat ja toteuttavat yhdessä MKN:n ruoka-asiantuntijoiden kanssa erilaisia vaikuttamisprojekteja, joilla saadaan vähennettyä oppilaiden kotien ja lähipiirin talouksien ruokahävikkiä. Hanke tukee hyvin myös Hävikkifoorumia tuottamalla aineistoa mm. Saa syödä -sivustolle.

Eli jälleen, ihan kuten aiemmissa hävikkikampanjoissakin, pyrimme konkretisoimaan asiaa ja antamaan työkaluja oman ja lähipiirin hävikin vähentämiseen. Siitä hyötyy lopulta koko yhteiskunta.

Yhteistyökumppaneina Älä ruoki hukkaa! – Perusopetuksen oppilaat vaikuttajina ruokahävikin vähentämiseksi kotitalouksissa -hankkeessa ovat Luonnonvarakeskus, Suomen Luokanopettajat ja Kotitalousopettajien liitto.