Huomisen hyvä teko - vaali pohjavettä

1 min read

Huomisen hyvä teko

Img 20210828 karankajarven lahde

Puhdas vesi on elinehto. Tänä vuonna maailman vesipäivänä 22.3. halutaan kiinnittää huomio erityisesti pohjavesiin. 

Pohjavettä muodostuu sade- ja sulamisvesien imeytyessä maakerroksiin. Pohjavettä esiintyy maan uumenissa lähes kaikkialla. Ihmiselle merkittävimmät pohjavesivarastot on luokiteltu pohjavesialueiksi. Suomessa talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä.

Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen. Saastuneen pohjaveden puhdistaminen on hankalaa tai mahdotonta, joten pohjavesiä kannattaa jokaisen vaalia ennaltaehkäisevästi. Muista erityisesti seuraavat keinot:

  • Varastoi vaaralliset aineet oikein ja hävitä jätteet asianmukaisesti ja viivyttelemättä.
  • Pidä oma talousvesikaivosi kunnossa ja johda sade- ja sulamisvedet poispäin kaivosta.
  • Autoa ja koneita pestessä käytä pesupaikkoja, joissa pesuvedet johdetaan hiekan- ja öljynerottimen kautta jätevesiviemäriin.
  • Harkitse tarkkaan kasvinsuojeluaineiden käyttötarve, äläkä käytä niitä kaivojen ja lähteiden läheisyydessä. Kasvinsuojeluainerekisteristä (www.tukes.fi) voit tarkistaa pohjavesialueelle soveltuvat kasvinsuojeluaineet ja niiden käyttöohjeet.
  • Pohjavesialueilla kiinteistökohtaiset jätevesien käsittelyvaatimukset ovat tiukemmat. Tarkista vaatimukset ympäristönsuojelulaista sekä kuntasi ympäristönsuojelumääräyksistä.
  • Jos huomaat pohjavesialueella jätteitä, nestetynnyreitä tai -kanistereita, autonromuja, tai jälkiä muusta pohjavesiä pilaavasta toiminnasta, ilmoita asiasta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Lisätietoa pohjavesistä ja niiden suojelusta löydät mm. täältä:

https://www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteethttps://www.mtk.fi/-/pohjavesihttps://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Pohjaveden_suojelu(17760)

Tämän huomisen hyvän teon jakoi MKN Itä-Suomi