Kirsi Sahrman-Hauhia

Kirsi Sahram Hauhia

Ruoka-ja luonnontuoteasiantuntija

ProAgria Itä-Suomi

Kauppakatu 25 A 4.krs
87100 Kajaani

Kirsi toimii hankevetäjänä Kantri-Sampo ja Kantri-Kestävä -hankkeissa. Tehtäviin kuuluvat myös mm. erilaiset ruokaan ja luonnontuotteisiin liittyvät koulutukset, kurssit ja työpajat. Koulutukselta Kirsi on agrologi (AMK) sekä olen suorittanut KAO:lla luonnontuotealan ammattitutkinnon pätevöityen mm. luonnontuotejalostajaksi ja keruutuoteneuvojaksi.
Toimipaikka on Kajaanissa.