Yhteistyökumppanit ja jäsenyydet

1 min read

Tietoa meistä

Teemme yhteistyötä yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa erilaisten hankkeiden ja kampanjoiden parissa.

Yhteistyössä on voimaa! Teemme laaja-alaista yhteistyötä yritysten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa erilaisten hankkeiden ja kampanjoiden parissa.

Yhteistyökumppaneitamme ovat mm.

 • Aitoja makuja -verkosto
 • Arktiset Aromit
 • Birdlife
 • Fingrid, voimajohtoalueiden maisemanhoito
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto
 • Elo-säätiö
 • Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
 • Ikäinstituutti
 • Kauppapuutarhaliitto
 • Kotitalousopettajien Liitto
 • Kuluttajaliitto
 • Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry
 • LAB ammattikorkeakoulu
 • Lomalaidun ry
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry
 • Marttaliitto
 • Marthaförbundet
 • Metsähallitus
 • Motiva
 • MTLH Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto
 • Museovirasto
 • Luonnonvarakeskus Luke
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Opetushallitus
 • Opintokeskus Sivis
 • Puutarhaliitto
 • ProAgria Keskusten liitto ja keskukset
 • Ruokatieto Yhdistys ry
 • Suomen Kotiseutuliitto
 • Suomen Luokanopettajat
 • Suomen Metsäkeskus
 • Suomen ympäristökeskus Syke
 • Suomen Yrittäjänaiset
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Viherympäristöliitto
 • Visit Finland/Business Finland
 • Yle Luonto
 • Ympäristöministeriö
 • 4H

Lisäksi piirikeskuksemme tekevät yhteistyötä monien alueellisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Olemme jäseninä mm.

The Associated Country Women of the World ACWW
Alfred Kordelinin säätiön Jaakko Kolmosen rahasto
Gerontologinen ravitsemus Gery ry
Green Care Finland ry
Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunta
Kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunta
Maaseudun tukihenkilöverkko
Maitohygienialiitto
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman seurantakomitea
Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry
Museovirasto, muinaisjäännösten hoidon asiantuntijarinki
Naisten valmiusliitto
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Palvelualojen työnantajat Palta ry
Perinne-Elo (perinnemaisematyöryhmä)
ProAgria Keskusten Liitto
Soste, Suomen sosiaali ja terveys ry
Työtehoseuran valtuuskunta
Walter Ehrströmin säätiö