Ruokakasvatusaineistoa verkossa

4 min read

Ruokakasvatus

Verkossa on suuri määrä erinomaista ruokaan, ravitsemukseen ja ruokakasvatukseen liittyvää aineistoa. Katso ja tutustu!

Mkn villiyrtit kuvatimoviljakainen

Syö hyvää

Sivusto sisältää monipuolista materiaalia ravitsemuksesta ja ruoasta. Lisäksi sivustolla on eri aihepiireihin liittyviä videoita ja pelejä. Pelien avulla voi oppia tunnistamaan 120 eri kasvista ja testata ruoka- että elintarviketietoutta. Materiaalipankista löytyy materiaalia pakkausmerkintöihin, tuotevertailuihin ja edulliseen ruokailuun liittyen.

http://syohyvaa.fi/kasvispeli/#/

http://syohyvaa.fi/syohyvaapeli/

http://syohyvaa.fi/artikkelit/videot/

http://syohyvaa.fi/materiaalipankki/

Ruokatieto - Ruokakasvatus

Sivustolta löydät monipuolisen kattauksen tietoa ruoasta, kestävästä ruoasta ja elintarvikehygienian perusteista. Sivuilta löytyy ohjeet kouluruoka-agentin toimintaan. Sivustolla on eri-ikäisille suunnattuja pelejä ja testejä.

Ruuan reitti tutustuttaa ruuan matkaan pellolta pöytään julisteiden ja esimerkiksi videoiden avulla. Lisäksi opettajalle on oma ideasivusto.

https://www.ruokatieto.fi/ruokakasvatus

Ruokapeli- Terveyspelit.fi

RUOKAePELIssä pelaaja asettuu koulun kokiksi ja vastaa ruoan hankkimisesta, valmistamisesta ja tarjoilemisesta. Oppilaat antavat palautetta kokin onnistumisesta.

http://terveyspelit.fi/?page_id=14

Supersankarin eväät- peli

Pelissä kerätään välipaloja, joista supersankari saa voimaa. Pelin lopuksi kerrotaan, onko onnistunut keräämään hyviä välipaloja vai onko niissä ollut kenties liikaa sokeria.

http://www.superevaat.fi/

Aistien ruokamaailmaan -opas kerhonohjaajalle

Materiaali sisältää tehtäviä, joissa hyödynnetään kaikkia aisteja osana ruokakasvatusta.

https://www.opinkirjo.fi/easydata/customers/opinkirjo/files/makukoulu/aistien_ruokamaailmaan_opas_kerhonohaajalle_web.pdf

Maa- ja kotitalousnaiset – Kasvisaarteen arvoitus

Sivulla annetaan vinkkejä siihen, kuinka kasviksiin, hedelmiin ja marjoihin voi tutustua uudella tavalla. Ruuassa, etenkin kasviksissa, hedelmissä ja marjoissa, riittää tutkittavaa ja koettavaa niin lapsille kuin aikuisille.

https://www.maajakotitalousnaiset.fi/teemat/ruokarohkea-salapoliisi-ja-kasvisaarteen-arvoitus

Terveellisen aterian kokoaminen -peli

Peli antaa palautetta, oletko onnistunut valitsemaan omaan tarpeeseesi sopivan määrän energiaa sisältävän ateriakokonaisuuden. Huomioi, että peli ei ota kantaa, oletko tehnyt laadullisia hyviä vai huonoja valintoja.

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/terveellinenateria/index_ff.html

Hyvän olon eväät - iloa alakoulun ruokakasvatukseen

Opettajalle suunnattu materiaali, jossa ruokaan, aisteihin, kehonkuvaan ja itsetuntoon liittyviä harjoituksia, joita on mahdollista integroida eri oppiaineisiin.

http://www.edu.fi/download/178100_Hyvan_Olon_Evaat_-_Iloa_alakoulun_ruokakasvatukseen.pdf

Terveyttä kasviksilla -opettajan opas

Tehtäviä ja ideoita, kuinka ravitsemukseen (erityisesti kasviksiin), uneen ja lepoon liittyviä asioita voi käsitellä oppitunneilla.

http://www.kasvikset.fi/images/materiaalitilaukset/aineistopankin_materiaalit/terveytta_kasviksilla_openopas.pdf

Terve koululainen

Sivustolla on tehtäviä, pelejä ja videoita eri aihepiireihin liittyen (muun muassa lautasmalli, ateriarytmi).

https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tehtavat/Yläkoulu

https://www.tervekoululainen.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/TEKO-alakoulu-lautasmalli-vartti.pdf

https://www.tervekoululainen.fi/alakoulu/ravinto/

Leipätiedotus

Sivustolta löydät materiaalia leivän ja viljan ravitsemuksellisista tekijöistä. Testit kuidun ja sokerin saannista.

http://www.leipatiedotus.fi/leipa-ravitsemuksessa.html


Terveellisen aterian kokoaminen- peli

Peli antaa palautetta, oletko onnistunut valitsemaan omaan tarpeeseesi sopivan määrän energiaa sisältävän ateriakokonaisuuden. Huomioi, että peli ei ota kantaa, oletko tehnyt laadullisia hyviä vai huonoja valintoja.

http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/terveellinenateria/index_ff.html

Terveyttä kasviksilla- opettajan opas

Tehtäviä ja ideoita, kuinka ravitsemukseen (erityisesti kasviksiin), uneen ja lepoon liittyviä asioita voi käsitellä oppitunneilla.

http://www.kasvikset.fi/images/materiaalitilaukset/aineistopankin_materiaalit/terveytta_kasviksilla_openopas.pdf

Maito ja terveys

Sivustolla on kattava tietopaketti maidosta ja maitovalmisteista, niiden ravitsemuksellisista ominaisuuksista ja vaikutuksista terveyteen. Mahdollisuus myös tilata esimerkiksi julisteita ja muuta esite materiaalia.

http://www.maitojaterveys.fi/maitotietoa.html

Tervekoululainen

Sivustolla on tehtäviä, pelejä ja videoita eri aihepiireihin liittyen (muun muassa ateriarytmi, lautasmalli).

https://www.tervekoululainen.fi/opetusmateriaalit/tehtavat/Muuta materiaalia

https://www.tervekoululainen.fi/wp-content/uploads/sites/2/2017/08/TEKO-alakoulu-lautasmalli-vartti.pdf

https://www.tervekoululainen.fi/ylakoulu/ravinto/

Kotimaiset kasvikset

Sivustolla on tietoa kattavasti eri kasviksista, niiden ravintosisällöstä ja käytöstä esimerkiksi sesonkien mukaan. Lisäksi sivustolla on kattavasti erilaisia reseptejä ja mahdollisuus tehdä n. 5 min kestävä kasvistestin, joka kertoo, onko ruokavaliossasi riittävästi kasviksia.

http://www.kasvikset.fi/ravitsemus

Neuvokas perhe

Iloista innostusta terveempiin elintapoihin. Vinkkejä esimerkiksi kasvisten käyttöön.

https://neuvokasperhe.fi/ruoka-ja-sy%C3%B6minen

Kaappaa kasvis!

Kampanja, jonka sivulla on sekä vanhemmille että opettajille suunnattua materiaalia, joiden tarkoituksena on edistää lasten kasvisten käyttöä.

http://www.epshp.fi/yksikoiden_sivut/kuntayhtymahallinto/perusterveydenhuolto_ja_terveyden_edistaminen/aineistopankki/ravitsemus/kaappaa_kasvis!

Hyvän mielen ruoka- tapahtuma

Ohjeet, joiden avulla voi toteuttaa toiminnallisen aistimatkan esimerkiksi vanhempainillassa. Suunnittelun voi toteuttaa esimerkiksi oppilaiden kanssa.

http://www.vanhempainliitto.fi/filebank/1574-Toteutusvinkkeja_Hyvan_mielen_ruoka.pdf

Kouluruokadiplomi

Kouluruokadiplomi® on kouluille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä.

http://www.kouluruokadiplomi.fi/kouluruoka-diplomi/

Edu.fi

Verkkomateriaali linkkejä opetukseen. Huomioi, että osa linkeistä on voinut vanhentua.

http://www.edu.fi/perusopetus/kotitalous/verkkomateriaaleja_opetukseen#ravitsemus

Ruokataju

Ideoita, kuinka voit integroida ruokakasvatusta eri oppiaineisiin.

http://edu.fi/download/168217_aineistolinkki7_integrointi_ruokataju_esite_kehykset_print.pdf

Kouluruokasuositus

Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokasuositus

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemussuositukset/koululaiset-ja-nuoret/