Maisemaopas, Landskap - Guide för planering av markanvändning på värdefulla landskapsområden

2 min read

Miten maisema rakentuu ja mitä arvoja sisältyy arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Maisemaopas sai alkunsa maankäytön suunnittelua koskeneesta yleisestä keskustelusta ja käytännön kysymyksistä. On ihmetelty miten maisemista tunnistetut arvot pitäisi sisällyttää maakuntien ja kuntien kaavoitukseen? Entä voidaanko näitä alueita kehittää ilman monimutkaista lupaviidakkoa?

Oppaan taustaksi tehtiin kysely alueidenkäytön virkamiehille niihin Etelä-Suomen kuntiin, joissa sijaitsee arvokkaita maisema-alueita. Kyselystä saatuja vastauksia löytyy oppaan puhekuplista.

Oppaassa avataan maisemakäsitettä laajemmin eli kerrotaan mistä aineksista maisema rakentuu ja mitä arvoja sisältyy arvokkaisiin maisema-alueisiin. On tärkeätä olla eväitä pureutua siihen, miten alueen erityispiirteet on otettava huomioon, kun uusia toimenpiteitä suunnitellaan ja kohdennetaan näille alueille. Lisäksi käsitellään niitä mahdollisuuksia, joita maisema voi tarjota elinkeinoelämälle ja ihmisten hyvinvoinnille.

Oppaan tavoitteena on herättää katsomaan maisemaa uusin silmin. Tarkoituksena on myös edistää maankäytön suunnittelijoiden, maanomistajien, maaseutuyrittäjien ja asukkaiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Yhdessä voimme vaikuttaa siihen, että myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan hienosta suomalaisesta maaseudun kulttuurimaisemasta.

Oppaan ovat laatineet Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalvelut/Jutta Ahro, Auli Hirvonen, Katriina Koski, Helena Pakkanen ja Riikka Söyrinki. Oppaan laatimista tuki Ympäristöministeriö.

Lue lisää Maisema-oppaasta ja lataa opas, guiden finns att ladda här

​MKN maisemapalvelut ovat laatineet myös seuraavat julkaisut:

Kysy meiltä lisää