Maisemanhoitokorttisarja

Mahdollisuutena maisema, MAMA-hankkeessa on työstetty 14 eri aiheista maisemanhoitokorttia, jotka ovat ladattavissa sivun Materiaalit osiossa.
Maisemanhoitokorttien aiheet ovat:

1. Maisemanhoito
2. Tunnista perinnebiotooppi
3. Muinaisjäännösten maisemanhoito
4. Yhdistys perinnebiotoopin hoitajana
5. Julkisten alueiden maisemalaidunnus
6. Maisemanhoito yhteishankkeena
7. Eroon vieraslajeista
8. Aitatalkoiden järjestäminen
9. Luonnon monimuotoisuus ympäristökasvatuksessa
10. Muinaisjäännökset ympäristökasvatuksessa
11. Maiseman tuotteistaminen
12. Maisemanhoidon sponsorointi
13. Maisemanhoitoyrittäjyys
14. Vesipuhveli maisemalaiduntajana

Kortit ovat pian saatavilla myös painettuina.

Mahdollisuutena maisema, MAMA -hanke, on ylimaakunnallinen ja sen hallinnoijana toimii ProAgria Etelä-Savo/ Maa- ja kotitalousnaiset ja osatoteuttajina ProAgria Keski-Suomi/ Maa- ja kotitalousnaiset sekä Etelä-Savon ja Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset). Hankkeen toteuttamisaika on 1.2.2013–31.12.2014.
 

Jaa