Maiseman arvo – maisemasta uutta liiketoimintaa

2 min read

MKN Maisemapalvelut· Matkailu

Maisema on matkailijalle erittäin tärkeä kokemus, mutta silti sitä on hyödynnetty matkailun voimavarana huonosti.

Img 5518

Yleisesti on tiedossa, että maisema on matkailijalle erittäin tärkeä kokemus, mutta silti sitä on hyödynnetty matkailun voimavarana huonosti.- Maiseman arvon tunnistamiseen ja sen hyödyntämiseen on löydettävä uusia ratkaisuja, toteaa Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa ja kotitalousnaisista. Maiseman arvo- eli MAISA-hankkeella pyritään hakemaan uusia, innovatiivisia sisältöjä matkailuyritysten hyödynnettäväksi ja kannustamaan maanomistajia ylläpitämään arvokkaita maisema-alueita sekä tunnistamaan maisemaan liittyviä ansaintakeinoja. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jossa maisemaa paremmin tuotteistamalla voidaan kasvattaa Suomen biotalouden arvoa sekä monipuolistaa biotalouden elinkeinopohjaa. MAISA-hankkeen pilottialueita ovat Sääksmäen ja Tarttilan kulttuurimaisemat Valkeakoskella, Lehijärven kulttuurimaisemat Hattulassa sekä Hollolan kuntakeskuksen läheinen maaseutu ja Hämeenkosken alue. Pilottialueiden valinnassa on painotettu alueiden kulttuurihistoriallista monipuolisuutta, arvokkaan maisema-alueen statusta sekä olemassa olevaa yritystoimintaa.

Uusia merkityssisältöjä, uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Uusien merkityssisältöjen, kuten näköalan, luonnon hiljaisuuden tai paikan tarinan yhdistäminen maisemaan tuo monipuolisesti liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi hyvinvointi-, maatila- ja kulttuurimatkailuun. Myös paikalliset ihmiset voivat olla osa maiseman tarinaa. Ihmisten aitous ja paikkaan sidottu identiteetti vahvistavat matkailijan kokemusta. Maiseman ja luonnon monimuotoisuuden terveys- ja hyvinvointivaikutusten tunnistamiseen ja hyödyntämiseen liittyy vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, vaikkakin luonnon hyvinvointivaikutuksista tiedetään jo paljon. - Erilaisille matkailijasegmenteille räätälöityjen, luonnon monimuotoisuutta hyödyntävien innovatiivisten liiketoimintakonseptien kehittäminen ja testaaminen avaavat uusia ansaintamahdollisuuksia, joiden tuottamiseen meillä LAMKissa on osaamista, kertoo TKI-johtaja Kati Peltonen Lahden ammattikorkeakoulusta.

MAISA-hankkeen toteuttajina ovat Lahden ammattikorkeakoulu ja Maa- ja kotitalousnaisten keskus sekä Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Suomi. Hankkeen osapuolina ovat kunnat, matkailuyritykset ja maiseman omistajat. Hankkeen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö ja toiminta-aika on 1.8.2018-31.12.2020.

Lisätietoja:

Lahden ammattikorkeakoulu, projektipäällikkö Niina Ihalainen, 044 708 0083, niina.ihalainen@lamk.fi
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus, maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen, 040 523 5133, leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi