ETELÄ-KARJALAN ”MAISTUVA MAASEUTU” YRITYS 2017 ON VALITTU

2 min read

Innalanmäen tila on Etelä-Karjalan Maistuva maaseutu -yritys

Innalanmäen tila Taipalsaarelta on valittu vuoden 2017 Etelä-Karjalan ”Maistuva Maaseutu” –yritykseksi.

http://innalanmaki.fi/

https://www.facebook.com/pg/innalanmaentila/about/?ref=page_internal

Tilalla on aiemmin ollut vain lypsykarjaa, mutta sukupolvenvaihdoksen myötä tilan viides isäntä Simo vaihtoi tilan tuotantosuunnaksi lihakarjankasvatuksen. Roduksi valittiin komea ja erinomaista pihvilihaa tuottava ylämaannauta, joka on kotoisin Skotlannin ylämailta. Tilalla viljellään viljaa, kasvatetaan nurmea sekä harjoitetaan metsätaloutta.

Innalanmäen Tilalla kasvatettava ylämaankarja saa laiduntaa vapaana laajoilla metsä- ja peltolaitumilla läpi vuoden. Se saa toteuttaa lajinmukaista elämäntapaansa, jossa mm. vasikat seuraavat emojaan 8-10 kuukauden ajan ennen kuin ne vieroitetaan. Karjalleei syötetä täysrehua, vaan ne ruokitaan kokonaan korsirehulla, kesäkaudella laidunnurmella ja talvella säilörehulla. Tämä tuottaa lihaan tumman riistaisen maun. Karja laiduntaa vaihtelevassa maastossa vanhoilla hakamailla edistäen näin luonnon monimuotoisuutta. Laidunnus estää pusikoitumista ja Pien-Saimaaseen rajoittuvilla rantalaitumilla rantojen rehevöitymistä. Lihaa myydään suoraan tilalta sekä paikallisissa elintarvikeliikkeissä. Se on siis todellista jäljitettävissä olevaa, laadukasta lähiruokaa.

Valintaa Etelä-Karjalan ”Maistuva Maaseutu” –yritykseksi perustellaan mm.

• tuotteiden laatu ja kehittäminen ovat tärkeitä ja näkyy selkeästi mm. siinä, että asiakkaita kuunnellaan ja kehittämistoimenpiteitä tehdään asiakaslähtöisesti

• alkutuotannosta on rohkeasti ja reippaasti lähdetty suoramyyntiin ja kehittämään tilan omia tuotteita/ jatkojalosteita – oman toiminnan kehittäminen perustuu osaltaan myös yhteistyöhön muiden yritysten ja toimijoiden kanssa

• yrittäjillä on vahvaa yhteistyöhalua ja –kykyä, verkostoitumisen kautta on nähty uusia mahdollisuuksia ja erityisesti lisäarvoa asiakkaille

• sosiaalista mediaa ja sähköistä viestintää on hyödynnetty monipuolisesti, toiminnasta on kerrottu avoimesti ja arkipäivän läheisesti

• yrittäjillä on vahvasti ja avoimesti katse tulevaisuuteen

• työtä ja yrittäjyyttä tehdään hyvällä positiivisella asenteella – nähdään mahdollisuuksia Maistuva Maaseutu –yrityksen valinta maakunnittain on tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja liittyy Maa- ja kotitalousnaisten juhlintaan Suomi100 juhlavuonna. Näillä tunnustuksilla halutaan nostaa esille maaseudunyrittäjyyttä, laadukasta ja hyvää suomalaista/paikallista ruokaa ja raaka-aineita... oman maan ruoka-aarteita.

Etelä-Karjalassa juhlitaan myös ProAgria Etelä-Suomi ry:n 170v taivalta (alun perinViipurin Läänin Maanviljelysseura) ja tähän liittyen palkinnon 1000€ on lahjoittanut Etelä-Karjalan Maataloussäätiö. Etelä-Karjalan ”Maistuva Maaseutu” –yritys 2017 julkistettiin Maaseutumarkkinoilla su 3.9.2017 klo 11.

Lisätietoja:

Nina Lappalainen, Innalanmäentila nina@innalanmaki.fi p. 040 770 9705
Sanna Lento-Kemppi, yritysasiantuntija Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus/ProAgria Etelä-Suomi ry sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi p. 040 544 7768