Ympäristösopimukset, ei-tuotannolliset investoinnit ja Neuvo-ympäristöpalvelut Itä-Suomessa 2021

2 min read

ProAgria Itä-Suomen / Maa- ja kotitalousnaisten ympäristöneuvonnan palvelut ja yhteystiedot 2021.

Melalahti laidunnettu liisa misikangas

Ympäristösopimukset ja ei-tuotannolliset investointikorvaukset vuonna 2021

Uusille kohteille on mahdollista hakea ympäristösopimuksia vuonna 2021. Vanhat sopimukset saavat vuoden jatkoajan.

Vuonna 2021 voi hakea uusille kohteille kosteikon hoitosopimusta sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimusta. Maatalousluonnon monimuotoisuus- ja maisemakohteet voivat olla laidunnettavia, niitettäviä tai raivattavia kohteita. Molemmissa sopimustyypeissä kohde täytyy olla valmis otettavaksi käyttöön heti sopimuskauden alkaessa 1.5.2021. Hakuaika päättyy kuitenkin maatalouden päätukihaun yhteydessä 15.6.2021.

Hoitosopimukset ovat 5-vuotisia. Niistä maksettava korvaus on 450€/ha/vuosi. Arvokkaimmilla perinnebiotoopeilla korvaus on 600€/ha/vuosi (valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat, inventoidut perinnebiotoopit). Sopimusta haetaan alueellisesta ELY-keskuksesta.

Ympäristösopimuksen hakeminen uudelle alueelle edellyttää hoitosuunnitelmaa, jossa on alueen yleiskuvaus ja hoitotoimenpiteet sekä kartta alueesta. Hoitosuunnitelman voi tehdä itse tai sen voi tilata Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijoilta.

Vuonna 2021 on mahdollista hakea ei-tuotannollisia investointeja koskevaa korvausta uusiin kosteikkoinvestointeihin.

Huom! Asiaa koskeva hakuasetus on vielä julkaisuhetkellä vahvistamatta. Lisätietoa ajankohtaisesta tilanteesta saat asiantuntijoiltamme.

Kartoita maatilasi maiseman ja luonnon arvokohteet Neuvo-palvelulla

Suosittu Neuvo-järjestelmä jatkuu vuosina 2021-2022. Tilakohtaisesti käytettävä summa on yhteensä 15 000 euroa, johon lasketaan mukaan vuosina 2015-2020 käytetyt Neuvo2020-palvelut.

Mietitkö, onko tilallasi maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukseen soveltuvia kohteita? Neuvo-palvelua hyödyntäen voit kysyä maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijoilta, soveltuuko kohde ympäristösopimukseen. Maastokartoituksessa yhdessä tilan väen kanssa perehdytään siihen, millaisia maisema- ja luontokohteita tilalta löytyy ja miten niitä hoidetaan. Kartoitus ei edellytä suunnitelman tai muun palvelun tilaamista. Halutessaan suunnitelman voi käynnin jälkeen tilata erikseen tai suunnitelman voi tehdä myös itse.

Kysy lisää: Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria

Kainuu: Tuuli Mäkinen puh. 043 8272308

Pohjois-Karjala: Päivi Jokinen, puh. 040 301 2409

Pohjois-Savo: Kukka Koskinen, puh. 0400 571 643

sähköposti: etunimi.sukunimi@maajakotitalousnaiset.fi