Niityt ja maisemapellot - monimuotoisuutta kaupunkiympäristöön kustannustehokkaasti

2 min read

Uutinen

Avoimet viheralueet kaupunkiympäristössä ovat arvokkaita viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Niitty leena lahdenvesi korhonen tw

Avoimet viheralueet kaupunkiympäristössä ovat arvokkaita viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Niityt ja maisemapellot ovat kuitenkin heikosti hyödynnetty resurssi, vaikka niiden hoitokustannukset ovat usein vain murto-osa rakennettujen viheralueiden kustannuksista.

”Valoisat ja avoimet niityt ja maisemapellot toimivat virkistysalueina asukkaille ja tarjoavat mahdollisuuden perinteisestä maisemasta nauttimiseen. Ne ovat myös tärkeä elinympäristö eläimille ja kasveille. Niiden merkitys korostuu rakennetussa kaupunkiympäristössä, jossa ne ovat suhteellisen harvalukuisia”, kertoo maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.
Niittyjen ja maisemapeltojen kunnossapito on edullista. Niitä hoidetaan niittämällä, laiduntamalla, raivaamalla ja viljelemällä. Pienillä investoinneilla alueet voidaan saada tuottamaan merkittäviä lisäarvoja ympäristöönsä. Hoidon perusta on ajantasainen kunnossapitoluokitus.
”Laadukas ja ajantasainen kunnossapito tuottaa runsaasti ekosysteemipalveluita, kuten hyvinvointi- ja virkistyspalveluita, pölytyspalveluita ja hiilen sidontaa. Laiduntavien eläinten seuraaminen rauhoittaa ja vähentää asukkaiden stressiä. Lisäksi monimuotoisten avoimien viheralueiden hoidon kustannukset saattavat olla vain kymmenesosa rakennettujen viheralueiden kustannuksista”, Lahdenvesi-Korhonen painottaa.
Asiantuntemusta MKN maisemapalveluista
Maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntijat tuntevat maaseudun ja kaupunkiympäristöjen erityispiirteet ja hoidon tarpeet. Selvitys- ja suunnittelutöissä otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan liittyvät arvot.
Asiantuntijat tekevät yhteistyötä maatalousyrittäjien kanssa sekä selvittävät tarvittaessa myös lähialueen urakoitsijat, hoitavat käytännön maisemalaidunnuksen järjestelyt ja seuraavat alueiden kunnossapidon laatua.

Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalvelut on mukana viherrakentamisen valtakunnallisessa tapahtumassa Vihertekniikkamessuilla Jyväskylässä 12. - 13.2.2020. Tervetuloa osastollemme 102: Niityt ja maisemapellot.