Maaseutu kehittyy naisten voimin

2 min read

Uutinen

KV maaseudun naisen päivää vietetään 15.10. Suomessa maaseudun naisilla on tärkeä rooli maaseudun elinvoimaisuuden kehittäjinä.

Marittan kasvitarha netti
Kansainvälistä maaseudun naisen päivää vietetään 15. lokakuuta. Maa- ja kotitalousnaiset muistuttaa, että Suomessa maaseudun naisilla on tärkeä rooli maaseudun elinvoimaisuuden säilyttäjinä ja kehittäjinä.
YK:n kansainvälinen maaseudun naisten päivä nostaa maailmanlaajuisesti valokeilaan naisten aikaansaannokset maaseudun kehityksen edistämisessä, ruokaturvan parantamisessa ja taistelussa syrjäisten seutujen köyhyyttä vastaan.
Suomessa haasteena on erityisesti maaseudun palveluiden heikkeneminen. Suomalaiset naiset ovat perinteisesti olleet tärkeitä maaseudun kehittäjiä. Maa- ja kotitalousnaisten toiminnanjohtaja Mirja Hellstedt painottaa, että naisten merkitys on nykyisinkin hyvin tärkeä. Siksi maaseudun väestörakenteen vinoutuminen pitäisi saada pysäytettyä.
”Suomen maaseutu on monin paikoin väestön, palvelujen ja toimeentulomahdollisuuksien vähenemisen kierteessä. Erityisesti nuoret ja naiset muuttavat herkemmin pois. Harvaan asutulla maaseudulla voi sataa 18-29 -vuotiasta naista kohden olla 136 miestä”, Hellstedt kertoo.
Maaseudun työpaikat ovat keskeinen tekijä naisten paluumuutolle ja maaseudun elinvoimaisuuden kehittymiselle. Maaseudun monipaikkaisuudesta puhuminen on korostunut koronapandemian aikana. Vaikka kaupungistuminen on edelleen megatrendi niin meillä kuin muuallakin maailmassa, monipaikkaisuus on myös yhä yleisempää. Tämä tarjoaa mahdollisuuksia myös naisyrittäjyyden kehittymiselle maaseudulla.
Maa- ja kotitalousnaiset kannustaa maaseudun naisia yrittäjyyteen.
”Useimmat MKN yritysasiantuntijoistamme ovat maaseudun naisia itsekin. He kulkevat yrittäjän rinnalla ja opastavat kaikissa yrittäjyyden vaiheissa.”
Hellstedt muistuttaa, että maaseudun naiset huolehtivat usein työn ja kodin lisäksi myös oman yhteisönsä hyvinvoinnista.
”Maaseutua elävänä pitävät ja yhteisöllisyyttä tarjoavat yhdistykset ja tapahtumat pyörivät usein naisvoimin. Maaseudun naiset ovat todella päivänsä ansainneet.”