Lumo lautaselle Sääksmäellä - Ruokaa ja maisemaa Sääksmäellä

2 min read

Uutinen

Ruokaa ja maisemaa Sääksmäellä

Lumo lautaselle kuva logon kanssa
Ruokaa ja maisemaa Sääksmäellä

Nauttiessa ateriaa, joka on tehty lähellä tuotetuista raaka-aineista, ei aina tule ajatelleeksi, miten nuo raaka-aineet ovat hiukan aiemmin olleet osa sitä maisemaa, mitä katsellaan. Usein ruoka tulee mielletyksi raaka-aineiksi, mutta ilman niitä raaka-aineita näkemämme ympäristö olisi erilaisempi. Pellot ja vainiot, kasvimaat ja puutarhat kuuluvat maaseutumaisemaan ja niiden satoa pääsemme nauttimaan ympäri vuoden. Unohtamatta metsää ja järviä ja niiden tarjoamia antimia. Ruoka-aineet ovat melko lailla samanlaisia ympärivuoden, mutta se, missä ruoka kasvaa, muuttuu vuodenaikojen mukaan.

Sääksmäki on maisemallisesti ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta helmi maisemiemme joukossa. Alueen viljelijät tuottavat ruuan lisäksi kaikille lisähyödykkeenä hoidettua maisemaa ja luontoa. Ja siitä maisemasta ja ruoasta pääsemme nauttimaan, kaikilla aisteilla. Jotta saamme maukkaita juureksia, marjoja, meheviä omenoita, laadukasta viljaa, tarvitaan huolenpitoa siitä maasta, jossa nämä tuotteet kasvavat. Hyvää ja korkealuokkaista pihvikarjanlihaa saamme laiduntavilta eläimiltä, jotka ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta. Erilaiset kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet eläimineen kuuluvatkin olennaisena osana suomalaiseen kulttuurimaisemaan. Eikä pidä unohtaa mehiläisiä, niiden osuutta pölyttäjänä ja sitä kautta ruoantuottajana. Mehiläisten tuottaman hunajan kautta pääsemme nauttimaan luonnon monimuotoisuudesta makeassa muodossa.

Lumo lautaselle Sääksmäellä tuo meille mahdollisuuden katsoa siellä tuotettuja raaka-aineista uusin ajatuksin. Sääksmäen alueen maisema on muotoutunut aikojen saatossa ja siellä tuotettu ruoka on osa maisemaa, niin kuin se on ollut jo vuosisatoja. Alueen tuottajat ovat osa vuosisataista isäntien ja emäntien ketjua, tuottaen meille maukkaita makuja maisemassa, jota ei muualta löydy.

Nautitaan näistä Sääksmäen kylien ja yrittäjien tuottamista raaka-ainesta ja mauista maiseman kera.

Sääksmäen maisemista ja ruoasta nauttimassa ruoka- ja yritysasiantuntija Outi Penttilä.

Blogi on osa Lumo lautasella Sääksmäellä -projektia, jossa Sääksmäen maisemaa, ruokaa, luonnon monimuotoisuutta ja niiden mahdollisuuksia on nostettu esille yhdessä yrittäjien kanssa. Projekti on toteutettu v. 2020.

Projektissa mukana Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisten maisema-asiantuntija Katriina Koski ja ruoka- ja yritysasiaintuntija Outi Penttilä.

Lumo lautasella Sääksmäellä -projektia rahoitti Sääksmäen Manttaalikunta -säätiö sr.