Kelluslehtisten kasvien juurakoiden poistaminen parantaa vesistöjen tilaa – kokemuksia Kangaslahdelta

2 min read

Uutinen

Kangaslahden kylässä Pohjois-Savossa on selvitetty kestäviä ratkaisuja rantojen kunnostamiseen.

Mkn uutinen kelluslehtiset sinikkajokela
Niittäminen ei välttämättä ole aina paras ratkaisu vesistöille. Kangaslahden kylässä Pohjois-Savossa on selvitetty kestäviä ratkaisuja rantojen kunnostamiseen.
Nurmesjärven ranta-asukkaat Pohjois-Savossa ovat ajoittain kunnostaneet rantoja niittämällä vesikasvillisuutta. Niittojätettä ei ole aina kerätty pois vaan kasvimassa on jätetty veteen, jolloin massat ovat muodostaneet nopeasti lauttoja, jotka ovat kulkeutuneet haitallisesti muiden rannoille.
Maisemasuunnittelun asiantuntija Sinikka Jokela Pohjois-Savon Maa- ja kotitalousnaisista on kertonut Nurmesjärven ranta-asukkaille kasvimassan aiheuttamista ongelmista vesistöihin.
”Esimerkiksi kelluslehtisten kasvien ja järvikortteen niitosta syntyvän kasvimassan jättäminen vesistöön heikentää luonnon monimuotoisuutta ja estää rantojen virkistyskäyttöä”, Jokela kertoo.
Yhdessä asukkaiden kanssa on todettu, että niitto ei ole paras hoitotapa Nurmesjärvellä.
”Nurmesjärvellä huomattiin, että niittoa kestävämpi ratkaisu on kelluslehtisten juurakoiden huolellinen nosto ja siirto rannalle kompostoitavaksi ja edelleen jatkokäyttöön”, Jokela kuvailee.

Rannat kuntoon yhdessä asukkaiden kanssa

Rantojen kunnostamiseen liittyy paljon vesistökohtaisia erityispiirteitä. Maanomistajat ja asukkaat tarvitsevat paljon tietoa siitä, miten vesistöjä voi hoitaa oikein.
Maa- ja kotitalousnaisten Rannat kuntoon -hankkeessa kehitetään muunneltavissa olevia toimintamalleja rantojen kunnostukseen ja toteutukseen yhdessä asukkaiden kanssa.
Hankkeessa pilotoidaan erilaisia rannan ja vesistön hoitotapoja kuudessa eri maakunnassa, kuudessa erilaisessa pilottikohteessa. Pohjois-Savon Nurmesjärvi on yksi Rannat kuntoon -hankkeen pilottikohde.
Pilottikohteet
Pohjois-Savo Nurmesjärvi, Kangaslahden kylä
Varsinais-Suomi Taivassalo, Helsingin kylä
Satakunta Merikarvia, Riispyyn kylä
Etelä-Pohjanmaa Kyrönjoki, kolme kylää joen rannalla
Pohjois-Karjala Liperi, Riihilampi- Reilampi -alue
Häme Loppijärvi, kolme kylää järven rannoilla
Rannat kuntoon -hanketta rahoittaa ympäristöministeriön Ravinteet kiertoon -ohjelma.