Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset pellot

1 min read

Uutinen

Kanta-Hämeessä maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ja maatalouden kannalta hyvien ja yhtenäisten peltojen päivitys valmistumassa.

Img 0683

Kanta-Hämeen maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet on nyt inventoitu ja maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet on päivitetty

Kanta-Hämeessä on tänä kesänä tehty maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi sekä maatalouden kannalta hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden päivitys.
Arvokkaat maisema-alueet ovat maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia, erityisesti viljelymaisemia. Niiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Inventoinnissa tunnistetaan näitä tärkeitä kulttuurimaiseman arvoja. Edellisessä inventoinnissa 2000-luvun alkupuolella on Kanta-Hämeessä nimetty 17 maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Tässä inventoinnissa alueiden rajaukset muuttuivat. Alueita on nyt 18 kappaletta. Osa vanhoista maakunnallisesti arvokkaista alueista on ehdotettu vuoden 2011 inventoinnissa valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi.

Maatalouden kannalta hyvien ja yhtenäisten peltoalueiden päivityksessä tarkastelualueena on ollut kaikki Kanta-Hämeen pellot.

Elo-syyskuussa on koottu aineisto, tehty aluerajaukset ja määritelty maisema-alueiden arvoluokitukset sekä hyvät ja yhtenäiset peltoalueet. Työ raportteineen valmistuu syyskuun 2016 loppuun mennessä. Molemmista inventoinneista vastaa Kanta-Hämeen liitto. Työn ovat toteuttaneet Etelä-Suomen MKN maisemapalvelut.

Nyt on mahdollisuus kommentoida sähköpostitse tai puhelimitse uusia rajauksia. Liitteenä ovat niin maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kuin maatalouden kannalta hyvien ja yhtenäisten alueiden kartat. Kommentit 23.9.2016 mennessä. HUOM! RAJAUKSISSA TARKENNUKSIA JA LISÄTTY PELTOALUEITA.

Maatalouden kannalta hyvät ja yhtenäiset peltoalueet: Auli Hirvonen

Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet: Katriina Koski

Maakuntakaavaan liittyvät kysymykset:
Heimo Toiviainen
Maakunta-arkkitehti
Sähköposti: etunimi.sukunimi@hame.fi
Puh: 044 386 2662