UNELMAKAUPPA -elintarvikkeesta euroja

ProAgria Etelä-Savo

Yrityshankkeet

Hanke on päättynyt 30.6.2020.

Kansikuva 0

Unelmakauppa – elintarvikkeesta euroja

Osaamista oman tilan tuotteiden jalostamiseen ja suoramyyntiin
Eteläsavolainen maatalousyrittäjä, jos unelmoit oman tilan tuotteidesi jalostamisesta tai suoramyynnistä tai kaipaat jo aloittamaasi toimintaan uutta näkökulmaa ja osaamista, tule tekemään unelmakaupat. Otetaan selvää, mitä asiakas elintarvikkeelta haluaa. Samalla opitaan kehittämään tuotteita ja palveluja uusilla menetelmillä tiiviissä yhteistyössä kuluttajien sekä ruokaketjun muiden toimijoiden kanssa. Hankkeen valmennuksissa yrittäjille tarjotaan tukea oman liiketoiminnan kehittämiseen niin käytännön työtehtävien kuin johtamisenkin näkökulmista. Tavoitteena on mahdollistaa uusien liiketoimintamallien syntyminen ja niiden avulla maaseutuyritysten kannattavuuden ja kilpailukyvyn kehittyminen. Haemme siis elintarvikkeista lisää euroja!
Unelmakauppa -ideakilpailussa kuluttajilta haetaan toiveita lähielintarviketta varten. Kilpailusta saatuja parhaita ideoita jatkojalostetaan yhdessä asiakkaiden, elintarvikealan yrittäjien ja asiantuntijoiden kanssa Unelmaleirillä ja koulutuksellisissa roundtable -tapaamisissa. Ideoilla kehitetään eteläsavolaisten lähiruuan tuottajien tuote- ja palvelutarjontaa sekä koko ruokaketjun toimintatapaa. Parhaat ideat kokeillaan käytännössä ja ne tulevat näkymään osana maakunnan lähiruokatarjontaa. Tavoitteena on testaamisen ja nopeiden kokeilujen kautta saada markkinoille houkuttelevia asiakastarvetta vastaavia elintarvikkeita.
Hankkeeseen osallistujille tehdään yrityskohtaisella käynnillä kehittämissuunnitelma, joka kirkastaa oman yrityksen kehittämistoimenpiteen ja asettaa niille helposti seurattavat tavoitteet. Yritysten kehittämistarpeet huomioiden toteutamme omat valmennuskokonaisuutensa toimintaansa aloittaville, jonkin aikaa toimineille ja erityisen kokeneille suoramyyntiyrityksille. Valmennukset voivat esimerkiksi sisältää osioita elintarvikelainsäädännöstä, alihankintapalvelujen ostosta ja myyntikanavien valinnasta, aina talouteen, sähköiseen markkinointiin, hinnoitteluun ja oman yrityksen tavoitteelliseen johtamiseen.
Unelmakauppa – hankkeen kohderyhmänä ovat eteläsavolaiset alhaisen jalostusasteen Annex1 -maaseutuyritykset.
Ajankohtaista juuri nyt:
Julkaistu Lihan suoramyyntiopas, joka on osa Tiia Hakulisen agrologi AMK -opinnäytetyötä Savonia ammattikorkeakoulussa. Opas toteutettiin Unelmakauppa-hankkeessa.
Unelmakauppa-elintarvikkeesta euroja -koulutushanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo/Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus yhdessä Helsingin yliopisto Ruralia-instituutin kanssa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2016-30.06.2020.
Ota yhteyttä:
Kirsi Mutka-Paintola, puh. 043 826 7882, kirsi.mutka-paintola@maajakotitalousnaiset.fi