Terveyttä edistävät välipalat koulujen ja kotien yhteistyönä

Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry

Hankkeessa luotiin ja testattiin ruokakasvatuksen toimintamalleja sekä edistettiin ruokakasvatustyötä kouluissa.

R3a9107
Hyödynnä Terveyttä edistävät välipalat -projektissa testattuja ja kehitettyjä toimintamalleja ruokakasvatuksessa!
Maa- ja kotitalousnaisten ruoka-asiantuntijat ovat kokeneita ruokakasvatuksen ammattilaisia. Tarjoamme tukea ja apua ruokakasvatuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Kysy lisää ruoka-asiantuntijoiltamme.

Linkit:
Terveyttä edistävät välipalat -projektin tavoitteena oli tuottaa ruokakasvatukseen hyviä, juurtuvia käytäntöjä ja toimintamalleja, joilla edistetään sitä, että oppilaat nauttivat terveyttä edistäviä välipaloja ja lisäävät kasvisten käyttöä osana kouluateriaa ja välipaloja niin koulussa kuin kotonakin. Lisäksi tavoitteena oli kouluruokailun hyödyntäminen monialaisena oppimiskokemuksena. Projektissa kehitettiin myös koulun, ruokapalvelun ja oppilaiden yhteistyötä ruokakasvatuksessa. Myös vanhemmat halutaan osallistaa terveyttä edistävien ruokailutottumusten edistämiseen.
Toimintamalleja testattiin ja ruokakasvatuksen yhteistyötä kehitettiin eri puolella Suomea ala- ja yläkouluissa kevään 2018 aikana. Projektissa tavoitettiin yli 50 koulun edustajat.
Ohjausryhmässä ovat edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, opetushallituksesta, valtion ravitsemusneuvottelukunnasta, Ruokatieto ry:stä ja Suomen Vanhempainliitosta.
Lämmin kiitos kaikille projektiin osallistuneille!

Projektia rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.