RuokaSavo -hanke

ProAgria Itä-Suomi

Ruokahankkeet

Uusia ideoita ja uusia elimahdollisuuksia Pohjois-Savoon

Satoa 2015 vadelmaa ja valkosuklaata

RuokaSavo - hanke

RuokaSavo -hanke on uusia ideoita ja uusia elinmahdollisuuksia Pohjois-Savoon tuova kolmivuotinen kordinaatiohanke 25.6.2015 - 30.6.2018. Toiminnan pohja ja perusta ovat Pohjois-Savon vahva perusmaatalous ja siitä kumpuavat laadukkaat elintarvikkeet. Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutustrategian maaseutuvision mukaan Pohjois-Savo on vuonna 2020 valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. Tarvitsemme luovuutta ja rohkeutta, jotta paikallinen ruoka ja ruokakulttuuri saadaan nostettua omaleimaisiksi ruoka- ja matkailutuotteiksi.

RuokaSavo - hankkeen ydintavoitteet:

· RuokaSavo - ruokamaakunta aseman vahvistaminen paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

· Pohjoissavolaisten elintarvikeyritysten kasvun, osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen

· Ruokamatkailun jalkauttaminen Pohjois-Savoon

Edellisen ohjelmakauden aikana olemme koonneet voimamme ja tiivistäneet yhteistyötä alueen eri kehittäjätahojen kanssa. Tämän yhteistyöverkoston nimi on RuokaSavo. Kehitämme RuokaSavo -verkostoa ja tiedotusvälineeksi RuokaSavo - sivustoa. Toteutustapana on avoimuus ja yhteistyö toimijoiden välillä pohjoissavolaisten yritysten parhaaksi.

Kaikessa toiminnassa tähtäämme yritysten kasvuun, kansainvälisyyteen ja kansainväliseen liiketoimintaan. RuokaSavo -hanke rakentaa kansainvälistä näkyvyyttä sekä kehittää aluetta mm. ruokatapahtumien avulla. Teemme tiivististä yhteistyötä mm. Slow Food organisaation ja European Region of Gastronomy - verkoston kanssa tavoitteena saada Pohjois-Savosta Suomen ensimmäinen gastronominen matkailualue.

Ruokamatkailua kehitetään tiettyjen, vuosittain toistuvien tapahtumien kautta: SATOA Kuopio Food Festival, SATOA goes Wild Kuopio Tanssii ja Soi tapahtuman aikaan, Tahkon ruokatapahtuma ja Eukonkannon tapahtuma. Ruoka- ja matkailutuotteiden kansainvälisyyttä rakennamme elintarvike-, matkailu- ja luovien alojen yritysten yhteistyönä, joka näkyy osallistavan matkailun tuotteissa, joita kohdennetaan kv -markkinoille.

RuokaSavo - hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois -Savo ry ja sitä rahoittaa Pohjois-Savon ELY- keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

www.proagria.fi/ps ja www.maajakotitalousnaiset.fi/pohjois-savo ja http://www.satoa.fi

Lisätietoja:

hankepäällikkö Heli Sulola p. 040 6720 597, heli.sulola@maajakotitalousnaiset.fi

yritysasiantuntija, ruokapalvelut Marja Niskanen p. 0400 905 782 marja.niskanen@maajakotitalousnaiset.fi

kv -koordinaattori Ilona Sares p. 043 8251216, ilona.sares@proagria.fi

tuottaja-tiedottaja Jarkko Kääriäinen p.043 8267690 jarkko.kaariainen@proagria.fi