Onnistunut omistajanvaihdos -hanke

ProAgria Keskusten Liitto

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2019

Spv hanke tunnuskuva netti
Hankkeen kohderyhmänä ovat tehokkaaseen toimintaan pyrkivät maatilat, joilla sukupolvenvaihdos on ajankohtainen lähitulevaisuudessa tai kauempana tulevaisuudessa.
Hankkeen tavoitteena on saada aikaan toimintamalleja, joiden avulla omistajanvaihdos
voidaan onnistuneesti toteuttaa kohderyhmään kuuluvilla tiloilla.
Hankkeessa kootaan ja jaetaan tietoa, joka edesauttaa maatilojen yhteisomistuksen ja
yhteistyön toteuttamista. Keskeistä on tiedottaminen toimintamuotojen lainsäädännöllisestä
pohjasta, vaadittavista sopimuksista sekä hyväksi todetuista käytännöistä.
Onnistunut omistajanvaihdos -hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa.
Hankkeen toteuttaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry.
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016- 30.4.2019.
Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.
JULKAISUT
Hankkeessa valmistuu muun muassa erilaisia oppaita