Tarja Ylä-Viteli

Yla viteli tarja 0

Asiantuntija, yritys- ja tilipalvelut

ProAgria Etelä-Suomi

Näsilinnankatu 48 D
33200 Tampere

Toimenkuvaani kuuluvat tilipalvelut eli yritysten, yhdistysten ja maatilojen (myös maatilaosakeyhtiöiden) kirjanpidot ja veroilmoitukset, palkkahallintoon sekä kannattavuuteen liittyvät asiat. Voin auttaa myös WebWakka-ohjelmiston käytössä siihen siirryttäessä. Palvelen myös viljelysuunnitelmien teossa ja EU-lomakkeiden täytössä.
Toimin maatilojen neuvontajärjestelmän, Neuvon, asiantuntijana seuraavissa asioissa: ympäristö (peltoviljelyn ympäristöasioihin keskittyvä osio) sekä maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen (talousasioihin ja yrityksen kehittämiseen liittyvä osio).
Työskentelen pääasiassa Pirkanmaan alueella. Koulutukseltani olen MMM, agronomi pääaineenani maatalouden liiketaloustiede. Täydennyskoulutuksena olen suorittanut Business controller -opinnot TAMK:ssa.