Maarit Satomaa

Maarit satomaa

Maisema- ja ympäristöasiantuntija

ProAgria Oulu

Kauppurienkatu 23, 3. kerros
90100 Oulu

Työhöni kuuluvat maaseutumaiseman hoitoon ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät. Haluan olla kehittämässä alueemme maaseutua niin, että asukkaat arvostavat omaa lähiympäristöään sekä osaavat vaalia ja nauttia siitä. Osalle asukkaista lähiympäristö tuo myös kestäviä toimeentulomahdollisuuksia.

Erityisosaamistani ovat perinnebiotooppien ja muiden luonnon monimuotoisuuskohteiden suunnittelu, joka liittyy esimerkiksi ympäristösopimuksiin ja ei-tuotannollisiin investointeihin. Myös maatalouden vesienhoitoon liittyvät teemat ovat lähellä sydäntäni. Koulutukseltani olen ympäristösuunnittelija AMK ja puutarhuri. Käytän suunnittelutöissä ArcGIS-paikkatieto-ohjelmaa.