Karita Alén

Larkka karita

Asiantuntija, yrityspalvelut

ProAgria Etelä-Suomi

Mariankatu 8 A
15110 Lahti

Toimin yritysasiantuntijana Päijät-Hämeessä ja Uudellamaalla. Minulta voit pyytää apua mm. yrityksesi johtamiseen, myyntiin ja markkinointiin, investointien suunnitteluun ja rahoituksen hakuun. Teen talous- ja kehittämissuunnitelmia sekä liiketoimintasuunnitelmia yrityksille ja yritystoimintaa suunnitteleville. Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä osa yrityksesi kehittämisprojektia ja suunnitelman avulla voit hakea rahoitusta.
Teen töitä Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä HYMY II -hankkeissa Hämeessä ja Uudellamaalla. Molemmissa hankkeissa teemme tarvekartoituksia hankerahoituksen turvin maaseutualueiden mikro- ja pienyrityksille.
Toimin osa-aikaisena hankevetäjänä ProAgria Keskusten Liiton KaRe2020 hankkeessa (Lampaiden ja vuohien kantakirja- ja jalostusrekisteri).
Toimin maatilojen neuvontajärjestelmän, Neuvon, asiantuntijana seuraavassa asiossa: maatilan nykyaikaistaminen ja kilpailukyvyn parantaminen.

Teen myös maatiloille kehittämiskeskusteluita, erityisesti puutarhatiloille, monipuolistaville maatiloille ja hoivamaatiloille.

Vahvaa osaamista minulta löytyy hyvinvointi- ja hoivapalveluiden (GreenCare) tuotteistamisesta, myynnistä, markkinoinnista ja liiketoiminnan kehittämisestä. Olen toiminut usean eri GreenCare -hankkeen projektipäällikkönä vuodesta 2013, viimeisimpänä vuonna 2019 GreenCareLab -hankkeessa.
Toimialakokemusta minulla on maaseudun elinkeinoista kuten: matkailu, ravitsemustoiminta, elintarvikkeiden jatkojalostus, paikallisten palvelujen kehittäminen, koneurakointi.
Voin tukea sinua markkinoinnin eri osa-alueilla: hinnoittelun, tuotteistamisen, asiakkuudenhallinnan ja myynnin kehittämisessä. Autan sinua tunnistamaan ja ideoimaan yrityksellesi käyttökelpoisia markkinointikanavia ja digitaalisia ratkaisuja.
Voimme kehittää yhdessä yrityksesi prosesseja tuottavuuden näkökulmasta. Yrityksesi tarpeiden mukaan voidaan keskittyä esimerkiksi tuotanto-, palvelu-, laatu-, talous- tai seurantaprosesseihin tai toiminnan ohjaukseen.
Koulutukseltani olen maa- ja metsätaloustieteiden maisteri (MMM), puutarha-agronomi.

Yritysten kehittämispalvelut

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi-ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. Palveluja hyödyntämällä yrityksesi saa hyvät eväät menestykseen muuttuvassa maailmassa. Toimin vastuukonsulttina Konsultointipalvelun osioissa Markkinointi ja asiakkuudet sekä Tuottavuus ja digitalisointi. Lue lisää!

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut