Jukka Sairanen

Sairanen jukka

Kasvintuotanto- ja energia-asiantuntija

ProAgria Etelä-Savo

Mikonkatu 5
50100 Mikkeli

Asiakaskuntaani kuuluvat sekä maatalousyritykset että maatalouden ulkopuolella toimivat yritykset, kunnat, kuluttajat ja kotitaloudet.

Palveluni maatila- ja maaseutuyrityksille

  • Kasvintuotannon suunnittelu, kasvustokäynnit, talous (kasvi-, puutarha-, sika- ja siipikarjayritykset)
  • Energiasuunnitelmat ja -ratkaisut
  • Viljelijöiden työterveyspalvelut
  • Kasvinsuojelukoulutukset ja -tutkinnot

Minut on hyväksytty Neuvo -maatilojen neuvontajärjestelmän asiantuntijaksi seuraavissa kokonaisuuksissa: ympäristö, kasvinsuojelu ja kasvintuotantotilojen elintarvike- ja rehuhygienia, energia. Pääasiallinen toimialueeni on Etelä-Savo, mutta energia-asiantuntijana palvelen yhä enemmän myös ProAgria Itä-Suomen alueen yrityksiä.

Palvelut kotitalouksille, kuluttajille, kunnille ja pk-yrityksille

Toimin Energiaviraston hyväksymänä alueellisena energianeuvojana Etelä-Savossa. Työssäni neuvon kuluttaja-asiakkaita pääasiassa puhelimitse energiankulutukseen, -käyttöön ja energialähteisiin liittyvissä kysymyksissä. Yritysten ja kuntien osalta neuvonnan pääpaino on energiatehokkuuden parantamisessa ja Energiatehokkuussopimusjärjestelmään liittymisessä. Järjestelmään liittyvä toimija saa imagoedun lisäksi mm. korkeampaa investointitukea uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden investointeihin.

Alueellisen energianeuvonnan kampanja 2020-2021

Etelä-Savon alueellisena energianeuvojana olen toteuttamassa valtakunnallista kampanjakokonaisuutta, jonka kohderyhmänä ovat taloyhtiöt ja niiden asukkaat. Toukokuun 2021 loppuun asti kestävän kampanjassa opastamme taloyhtiöiden hallituksen jäseniä energiatehokkuutta edistäviin toimenpiteisiin ja uusiutuvan energian käyttöön, suunnitelmalliseeen kiinteistönpitoon sekä energianäkökulman huomioimiseen huolto- ja korjaustoimissa. Aktivoimme myös asukkaita osallistumaan yhteisen kiinteistöomaisuuden ylläpitoon ja kehittämiseen sekä energiafiksuun asumiseen omassa huoneistossaan ja taloyhtiössään.

Valtakunnallista energiansäästöviikkoa vietettiin 5.–11.10.2020.

Kuuntele Lumme Energian tuottamat podcastit, jossa annan käytännön energiansäästövinkkejä kuluttajille sekä yrityksille ja keskustelen mm. energiateknologian hyödyntämisestä haastattelija Juha Aron kanssa.

https://soundcloud.com/lumme-energia/energiansaastoviikko-2020

https://soundcloud.com/lumme-energia/energiansaastoviikko-2020-osa-2