Heikki Tahkola

Heikki tahkola

toiminnanjohtaja

ProAgria Oulu

Kuusamon toimisto, Keskuskuja 1 C 12
93600 Kuusamo

- kalatalouden neuvonta ja kehittäminen
- kalavesien osakaskuntatoiminnan ohjaus
- edunvalvonta
- kalatalouden ja vesistöjen konsultointi
- alueelliset hankkeet
- kalastajien EU-tukineuvonta