Vuoden maisemateko Alavudelle

2 min read

Uutinen

Vuoden maisemateko 2017 – Sapsalammin kyläyhdistys

Uuden lavan avajaiset vuodenmaisemateko alavus 217

Vuonna 2015 Maa- ja kotitalousnaiset aloittivat vuosittaisen maisemateon palkitsemisperinteen. Etelä-Pohjanmaan Vuoden maisemateko 2017 julkistettiin maakunnan Maa- ja kotitalousnaisten vuosikokouksessa 28.10.2017.

Vuoden maisemateko 2017 -kilpailussa teemana oli ”itsenäisyyden merkit maisemassa”. Itsenäisen Suomen juhlavuoden maisemateoksi haettiin tekoa, joka nostaa esille paikallisen kulttuuriympäristön arvoja, historiaa, tapahtumia ja ominaispiirteitä sekä lisää yhteisöllisyyttä ja edistää kohteen säilymistä myös tuleville sukupolville. Vuoden maisemateon tekijäksi Etelä-Pohjanmaalla valittiin Sapsalammin kyläyhdistys. Voittaja kilpailee valinnan jälkeen valtakunnallisesta Vuoden maisemateko -tittelistä, joka julkistetaan marraskuussa.

Sapsalammin kylä sijaitsee Alavuden eteläisessä osassa, kumpuilevien peltojen, havumetsien ja järvien värittämässä maaseutumaisemassa. Kyläyhdistyksen maisemateko on sisältänyt lukuisia eri toimenpiteitä aina kylätalon kunnostuksesta uimarannan maisemointiin sekä Siikinniemen rantalavan peruskorjaukseen.

Teon vaikutukset ovat olleet moninaiset maisemakuvan parantamisen lisäksi. Entisen koulun kunnostaminen eri yhdistysten toimintojen taloksi on luonut puitteet mm. kansalaisopiston, seurakunnan ja kaupungin järjestämälle harrastustoiminnalle. Kylätalon öljylämmityksen muuttaminen Sapsalammen järvivettä hyödyntävään maalämpöön on esimerkillinen ympäristöteko, jossa ympäröivä maisema hyödynnetään myös energianlähteenä.

Maisemaraivaus Siikinniemessä on parantanut alueen ilmettä ja avannut kunnostetun tanssilavan ympärille aisteja ja muistikuvia herättelevän, perinteisen suomalaisen järvimaiseman. Rannan virkistyskäyttöä on lisäksi parannettu kaislikon poistolla ja hankkimalla laituri ja soutuvene. Kalastusseura puolestaan huolehtii vesistön tilan seurannasta nuottaamalla roskakalaa ja ottamalla vesinäytteitä.

Tämä maisematekona palkittava, monivaiheinen ja sinnikäs kunnostustyö on toteutettu EU-hankkeiden rahoituksella ja kylän yhdistysten yhteisellä kökkätyöllä Sapsalammin kylää ja sen vieraiden viihtyvyyttä ajatellen. Maisemavaikutusten lisäksi työ on edistänyt yhteisöllisyyttä ja kuvastaa aidosti yhdessä tekemisen riemua kuten hakemuksessa todetaan: ”Meillä maalaisuus on muotia ja yhdessä tekeminen voimaa”.