Vaskio

1 min read

Hankkeet

Vaskio

Waskio-seura on lähtenyt mukaan Avaimet maisemaan -hankkeeseen. Kyläkokouksessa puheenaiheiksi nousivat laidunnuksen säilyttäminen alueella, etenkin joennotkoissa, luontopolun perustaminen joennotkoon, melontareitti, talkoohengen vahvistaminen sekä Pukkilan piha-alueen ja näkyvyyden parantaminen. Teemana on "Vaskio ei pusikoidu", jota tässä hankkeessa myös noudatetaan. Vaskion alueella vieraslajeista etenkin karhunköynnös on lisääntynyt ja sen poistamiseen on suunniteltu maisemanhoitotalkoita kesälle 2017.

Tapahtumat:

Kyläilta 14.9.2016

Luontopolkuun tutustuminen 11.10.2016

Tulossa:

Työpajat kevättalvella 2017

Kyläkävely kesällä 2017

Maisemanhoitotalkoita