Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnit

1 min read

Päätavoitteena oli tarkistaa aluevalikoima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uudistuneita hoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä.

Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointien päätavoitteena oli tarkistaa aluevalikoima, arvoluokka sekä rajaukset vastaamaan uudistuneita maisemanhoidon toteuttamis- ja ohjausjärjestelmiä. Näitä ovat muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, eurooppalainen maisemayleissopimus, luonnonsuojelulaki sekä maatalouden ympäristötuki.

Inventoinneissa keskityttiin maaseudun kulttuurimaisemiin, erityisesti viljelymaisemiin ja muihin alkutuotannon synnyttämiin maisemiin. Keskeisiä ovat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset viljelymaisemakokonaisuudet kylineen, luonnonalueineen ja historiallisine kohteineen. Myös maisemanähtävyyksiä selvitettiin.

Valtakunnallisten Inventointien tulosten perusteella koostetaan uusi ehdotus valtakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi. Ehdotuksen pohjalta on tarkoitus valmistella maisema-alueista uusi valtioneuvoston päätös.

MKN maisemapalvelut ovat laatineet vuosina 2011-2015 seuraavien maakuntien valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinnit:

MKN maisemapalvelut ovat laatineet myös ympäristöministeriölle v. 2018 valtakunnallisesti arvokkaiden maisema‐alueiden päivitysinventoinnin täydennyksen
Työ käsitti uudelleen tarkastelua Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Satakunnan, Hämeen, Pirkanmaan, Kymenlaakson, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa. Päätavoitteena oli tarkistaa aluerajauksia ympäristöministeriön koostaman alueluettelon mukaisesti (noin 30 aluetta), minkä ympäristöministeriö oli valmistellut Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista annettujen lausuntojen ja kannanottojen pohjalta (Ympäristöministeriön raportteja 14/2018 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnista annetut lausunnot ja kannanotot).

Kysy meiltä lisää