Vähennä ravinnekuormaa: kierrätä biojäte

1 min read

Kun biomassa kerätään erikseen biojätteenä tai kompostoidaan, sen sisältämät ravinteet voidaan saada talteen.

Kotitalouksissa syntyy vuosittain noin 240 000 tonnia biojätettä. Biojätteen lajittelu kannattaa.
Kierrätä ravinteet biojätekeräykseen tai itse kompostoiden

Kun biomassa kerätään erikseen biojätteenä ja toimitetaan keräyspisteeseen tai kompostoidaan itse, sen sisältämät ravinteet voidaan saada talteen. Biojätteitä kuten muitakin biomassoja pyritään tulevaisuudessa prosessoimaan niin, että mahdollisimman suuri osa esimerkiksi fosforista saataisiin talteen. Biomassasta voi jalostaa kierrätyslannoitteita tai maanparannusaineita maatalouden käyttöön.
Tämä teksti perustuu Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Laura Saikun artikkeliin. Artikkelin voi lukea kokonaisuudessaan täältä.