Teijo

1 min read

Hankkeet

Teijo, Mathildedal, Kirjakkala, Mutainen

Teijon kylät lähtivät mukaan Avaimet maisemaan -hankkeeseen ja kylällä on jo kesän ja syksyn aikana järjestetty kyläkävely sekä maisemanhoitotalkoot. Talkoissa aloitettiin kyläsaunan rannan raivaus, jotta alueelle voidaan perustaa Lemmenpolku. Kyläläisten talkooinnostus on huipputasoa ja talkoot onnistuivat hyvin.

Kunnostuskohteita kylissä tulevat olemaan Teijon lemmenpolun perustaminen, Mathildedalin rannan maisemaraivaukset, Teijon kirkonmäen hoitosuunnitelma, Vilniemessä rannan ruoppaus tai niittäminen sekä mahdollinen investointihankehakemus sekä maisemalaidunnuksen kokeilu esim. laidunnusnäytökset kylätapahtuman yhteydessä.

Tapahtumat kylällä:

Kyläkävely 26.5.2016

Maisemanhoitotalkoot 29.10.2016

Maisemanhoitotalkoot 25.3.2017

Tulossa:

Kyläilta sekä työpajoja kevättalvella 2017