Suomi.fi-valtuutus

2 min read

Suomi.fi-valtuutus korvaa Katso-tunnisteen

Suomi.fi korvaa Katso-tunnisteen

Katso-tunnistetta on käytetty siihen, että henkilö voi asioida yhdistyksen tai muun organisaation nimissä sähköisesti. Katso-tunniste ei muutu automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiksi, vaan sitä pitää erikseen hakea. Yhdistysten kannattaa hoitaa Suomi.fi-valtuudet kuntoon nyt, jotta asiointi Verohallinnon, tulorekisterin ja muiden viranomaisten kanssa sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen. Jos Suomi.fi-valtuuksia ei siirry käyttämään ajoissa, veroilmoitusten antaminen, tulorekisteri-ilmoittaminen tai muu viranomaisasiointi voivat viivästyä. Nämä ovat lakisääteisiä velvollisuuksia, joiden hoitamatta jättämisellä on seuraamuksia.

Yhdistyksillä Suomi.fi-valtuuksiin siirtyminen voi edellyttää asiointia verotoimistossa, joten asian hoitoon on hyvä varata riittävästi aikaa.
Osa yhdistyksistä voi valtuuttaa omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa
Henkilö, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin (toimia nimenkirjoittajana yksin), voi tunnistautua Suomi.fi-valtuuksiin omilla tunnistusvälineillään. Hän voi hoitaa yhdistyksen valtuutuksia Suomi.fi-palvelussa omatoimisesti. Esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtajalla voi olla oikeus edustaa yhdistystä yksin.
Suomi.fi-palvelu tarkistaa edustamisoikeuden PRH:n yhdistysrekisteristä.
Verohallinnon palveluissa puheenjohtaja voi asioida yhdistyksen edustajana ilman erillistä valtuutta, vaikka hänellä ei olisi yhdistysrekisteriin merkittyä yksin edustamisoikeutta.
Voit varmistaa yhdistyksesi rekisteröidyt edustamisoikeudet ostamalla rekisteriotteen yhdistysrekisterin tietopalvelusta. Rekisteriote maksaa 3,22 euroa (sis. ALV 24 %).
Joissakin tapauksissa kirjautuminen Suomi.fi-valtuuksiin ei onnistu, vaikka henkilölle on merkitty yhdistysrekisteriin oikeus edustaa yhdistystä yksin. Tee silloin tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin prh.fi-sivujen palautelomakkeella. Valitse lomakkeella kohta ”Yhdistykset”. Kirjoita tekstikenttään, että Suomi.fi-valtuuttaminen ei onnistu, ja lisäksi seuraavat tiedot:
yhdistyksen Y-tunnus
henkilön nimi, jolla valtuuttaminen ei onnistu
sähköpostiosoite vastausta varten.
Joidenkin yhdistysten nimenkirjoitussäännössä yhdistyksen edustamiseen edellytetään kahta tai useampaa edustajaa yhdessä. Näissä tapauksissa lähetä valtuushakemus liitteineen Suomi.fi:n virkailijavaltuuttamispalveluun. Tarkemmat ohjeet löydät virkailijavaltuuttamis-palvelusta.
Hyrräasiointipalvelun tuottamista opasvideoista löytyvät ohjeet yhdistyksille edellä mainitussa erilaisissa nimenkirjoitus(sääntö)tapauksissa sekä ohje tarkistuspyynnön tekemiseen.
Lisätietoja Suomi.fi-valtuuksista löytyy Verohallinnon sekä Suomi.fi -sivuilta.
Elämme juhla-aikoja
ProAgrian ja Maa- ja kotitalousnaisten verkkokaupoista löydät kivoja lahjatuotteita pukin konttiin:
Virkeyttä yhdistystoimintaan myös näin kaamosajan koettaessa!